Aktualności

 • Pozyskanie kapitału dla MW Trade SA

  Spółka MW Trade S.A., której większościowym akcjonariuszem jest grupa Getin Holding S.A. jest czołową instytucją finansową dostarczającą kapitał swoim klientom w sektorze służby zdrowia poprzez udzielanie pożyczek na finansowanie bieżącej ich działalności czy też projektów restrukturyzacyjnych.

  Jako druga największa firma na rynku wierzytelności medycznych utrzymuje wysoki poziom jakości swojego portfela, zwiększając zarazem swoje wyniki finansowe rok do roku. Zespół spółki posiadając znaczące know-how w zakresie restrukturyzacji zadłużenia podmiotów publicznych zabezpiecza swoje transakcje poprzez cesję należności z kontaktów z NFZ czy też zastaw rejestrowany na kontraktach organów założycielskich.

  Dzialając na polu usług doradczych, Midven S.A. na mocy podpisanej umowy przeprowadził w ostatnim czasie także emisję obligacji dla innej notowanej spółki na warszawskiej GPW. Pozyskując kapitał dla firmy Cash Flow S.A. zajmującej się usługami finansowymi umożliwi jej zakup pakietów wierzytelności, jak również rozwój usług faktoringowych na rzecz wybranych klientów.

  pokaż więcej
 • MIDVEN SA nabywa akcje właściciela KantorOnline.pl

  TNN Finance S.A. jest spółką zarządzającą jednym z pierwszych kantorów internetowych w Polsce - KantorOnline.pl. Właściciel platformy wymiany walut planuje debiut na rynku NewConnect jako pierwszego kantoru internetowego na parkiecie giełdowym. Celem wejścia na alternatywny rynek akcji jest nie tylko pozyskanie kapitału inwestycyjnego na rozwój ale również zyskanie wiarygodności swojej działalności w oczach aktualnych a także przyszłych klientów kantoru.

  KantorOnline.pl powstał w lutym 2011 roku odnotowując rok do roku stały 40% przyrost liczby klientów, ktorych większość stanowiły osoby spłacające kredyty walutowe oraz firmy działające w handlu międzynarodowym. W ciągu 1 roku działalności całkowita wielkość obrotów walutami wyniosła ponad 137 milionów złotych. Aktualnie KantorOnline.pl współpracuje z 9 bankami - Alior Bank, BZ WBK, Millennium Bank, Kredyt Bank, BRE Bank, Multi Bank, mBank, PKO BP oraz Polbank EFG. TNN Finance S.A. planuje rozszerzyć grupę banków i tym samym zapewnić większą szybkość realizacji transakcji w bankach, które nie oferują automatycznych platform wymiany walut. Spółka będąc rentowną od samego początku działalności prognozuje w 2012 roku wzrost przychodów o 40% w stosunku do roku poprzedniego.

  pokaż więcej
 • Udana emisja obligacji dla Redan SA

  Pozyskany kapitał dla Redan S.A. ma być z przeznaczeniem na rozwój grupy kapitałowej a w tym i sieci sklepów dyskontowych 'TextilMarket'. W ramach przeprowadzonej emisji w dniach 11 - 22 sierpnia br. inwestorom przydzielono obligacje zwykłe na okaziciela Serii C na kwotę 8,5 miliona złotych, zaś terminy wykupu przypadają w okresie 2-ch lat od daty podpisania umów z inwestorami.

  Zarząd Spółki zakłada również przeznaczenie części środków z emisji na inwestycje infrastrukturalne od strony IT na poczet całej Grupy Kapitałowej Redan S.A.

  pokaż więcej
 • Boomerang SA planuje debiut na NewConnect

  Firma działa w obszarze usług turystycznych dla klientów biznesowych, zwłaszcza związanych z 'incentive travel'. Boomerang S.A. zarządza zarazem serwisem turystycznym Viglo.pl, jak również planuje kolejne przedsięwzięcia uzupełniające swoją podstawową działalność.

  Jak zapowiedział w ostatnim czasie Zarząd Spółki, Boomerang S.A. planuje debiut w IV kwartale br.

  pokaż więcej
 • Kurs PDA Kancelaria Medius SA wzrósł 30%

  Kancelaria Medius S.A. jest spółką zajmującą się usługami finansowymi z nakierowaniem na obsługę wierzytelności dla małych i średnich przedsiębiorstw. Na rynku NewConnect zadebiutowało 4.360.000 praw do akcji stanowiacych 17,90% kapitału zakładowego. Spółka w marcu br. zakończyła z sukcesem prywatną ofertę akcji, gdzie w zamian za ponad 4 mln PDA pozyskała ponad 0,4 mln złotych z przeznaczeniem na zakup portfeli wierzytelności.

  Pozyskany kapitał Zarząd Kancelaria Medius S.A. (KMEA) zamierza również przeznaczyć na zdynamizowanie rozwoju poprzez rozbudowę systemu IT, rozbudowę działu handlowego a w szczególności działu Call Center, co znacznie przyczyni się do wzrostu obsługiwanych praw. Na terenie województwa małopolskiego na którym Kancelaria Medius S.A. działa najaktywniej jest ponad 111 tysięcy mieszkańców a zadłużenie wynosi na tym obszarze ponad 2 mld złotych.

  pokaż więcej