Inwestycje w Zespoły Gier

Inwestycje
w Zespoły Gier

Tworzymy grupę firm działających w segmencie gier internetowych z jednoczesną synergią w zakresie realizowanych rozwiązań oraz poszczególnych produkcji gier

Istotą doboru odpowiednich firm do portfolio w grupie kapitałowej jest poszukiwanie synergii w ramach realizowanych produkcji gier przez Arts Alliance z jednoczesnym wsparciem poszczególnych spółek w ich bezpośrednim rozwoju na rynku gier.

Koncentrujemy się na doborze partnerów skoncentrowanych na wytworzeniu wysokiej jakości produktów z jednoczesnym wsparciem dla nich poprzez współpracę ze spółkami portfelowymi oraz doprowadzeniem do możliwego debiutu giełdowego na rynku NewConnect.