Strategia Grupy

Strategicznym celem Arts Alliance jest wykorzystywanie synergii w ramach spółek portfelowych w zakresie rozwijanych produkcji w obszarze gier.

Ideą Arts Alliance jest realizacja wysokiej jakości gier premium z jednoczesnym doborem zespołów posiadających duże doświadczenie oraz wiedzę w produkcji i promocji gier internetowych.

Założona strategia ma stwarzać nie tylko podstawę do wzrostu przychodów oraz zysku z prezentowanych usług oraz produktów ale również prowadzić do wzrostu wartości spółek portfelowych wzmacniających zarazem wartość Grupy kapitałowej.

Grupa Arts Alliance zamierza osiągnąć założony cel poprzez:

  • współfinansowanie wysokiej jakości gier premium ze spółkami stowarzyszonymi,
  • tworzenie produktów stwarzających wsparcie dla całej grupy kapitałowej,
  • inwestycje w wybrane zespoły deweloperskie z jednoczesnym doprowadzeniem ich do debiutu na parkiecie giełdowym,
  • poszukiwanie projektów lub spółek do inwestycji działających w szerokim obszarze „entertainment“.