Współfinansowanie Gier

Współfinansowanie
Gier

Finansujemy ciekawe projekty charakteryzujące się innowacyjnymi rozwiązaniami z jednoczesną wysoką dynamiką ich sprzedaży o zasięgu globalnym

Ideą Arts Alliance jest bezpośrednie współfinansowanie wybranych produkcji gier premium, charakteryzujących się ciekawym scenariuszem z jednoczesną ich realizacją przez doświadczony zespół deweloperski.

Naszym celem jest nie tylko wykorzystywanie synergii w obszarze spółek portfelowych ale również angażowanie się w ciekawe projekty z segmentu gier internetowych o możliwym wysokim potencjale sprzedaży a tym samym uzyskiwaniem ponadprzeciętnych wyników finansowych.