Technology B2B

Technology B2B

more
Game Producers

Game Producers

more

News

Midven aktualizuje strategię i zapowiada kolejne inwestycje

Midven S.A. jako grupa kapitałowa ukierunkowana na przedsięwzięcia z obszaru nowych technologii, w opublikowanym dziś raporcie poinformowała o aktualizacji dotychczasowej strategii. Spółka zamierza skoncentrować się na rozwoju produktów i usług technologicznych, które mają szansę na sukces na globalnym rynku.

more

Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce orazi liczbie głosów zgodnie z art. 4023 § 1 pkt 2 k.s.h.

W dniu 6 listopada 2015 roku, tj. na dzień publikacji ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Midven S.A. na dzień 3 grudnia 2015 roku ogólna liczba akcji w Spółce wynosi ..

more

Midven S.A. podpisał kolejne porozumienie w zakresie współpracy przy funduszu technologicznym

Podpisane przez Midven S.A. porozumienie z wyższą uczelnią stwarza możliwość współpracy przy wyszukiwaniu ciekawych idei technologicznych o globalnym potencjale. Europejska szkoła wyższa posiada 4 europejskie campusy zlokalizowane w Montreux, Genewie, Barcelonie oraz Monachium a także 10 stowarzyszonych na różnych kontynentach.

more

Nabycie udziałów spółki EneGas Sp. z o.o.

Firma działa w segmencie tzw. Internet rzeczy. EneGas Sp. z o.o. zajmuje się badaniami nad tworzeniem inteligentnych rozwiązań do zarządzania energią, co jednocześnie wpisuje się w strategię Midven..

more

Midven S.A. tworzy fundusz dla innowacyjnych projektów w oparciu o ośrodki akademickie UE

Midven S.A. inwestujący w spółki technologiczne (w tym poprzez Inkubator technologiczny InQubit, realizowany wspólnie z giełdowym Integer.pl S.A.) zamierza wspólnie z partnerami zewnętrznymi powołać fundusz inwestujący w projekty polskich naukowców i innowatorów mieszkających oraz pracujących w Irlandii, UK, Skandynawii oraz Niemczech.

more
We invest and create innovative technological solutions.