Kalendarz inwestora

Harmonogram publikowania raportów okresowych na rok 2019:

  • raport okresowy kwartalny za IV kwartał 2018 roku - 14 lutego 2019 roku
  • raport okresowy kwartalny za I kwartał 2019 roku - 15 maja 2019 roku
  • raport okresowy kwartalny za II kwartał 2019 roku - 14 sierpnia 2019 roku
  • raport okresowy kwartalny za III kwartał 2019 roku - 14 listopada 2019 roku
  • raport okresowy roczny za 2018 rok - 31 maja 2019 rok