Inwestycje w Zespoły Gier

Inwestycje
w Zespoły Gier

Inwestujemy w ambitne zespoły deweloperskie tworzące produkcje gier

Istotą doboru firm gamingowych do portfolio Arts Alliance ASI S.K.A. jest poszukiwanie partnerów tworzących wysokiej jakości gier w oparciu o własne zespoły deweloperskie z jednoczesnym wykorzystywaniem możliwej synergii pośród spółek znajdujących się grupie kapitałowej.

Koncentrujemy się na inwestycjach w spółki tworzące gry w oparciu o własne IP z możliwością ich wydania przez Arts Alliance, celem uzyskiwania jak najlepszych wyników finansowych z ich produkcji.