Strategia Grupy

Strategicznym celem jest angażowanie się w projekty gier o możliwie wysokim potencjale sprzedaży oraz wykorzystywanie synergii w ramach spółek portfelowych

Ideą Arts Alliance jest realizacja wysokiej jakości gier z jednoczesnym doborem zespołów deweloperskich posiadających duże doświadczenie oraz wiedzę w produkcji i promocji gier internetowych.

Założona strategia ma stwarzać nie tylko podstawę do wzrostu przychodów z własnych produkcji ale również prowadzić do wzrostu wartości spółek portfelowych wzmacniających zarazem wartość Grupy kapitałowej.

Grupa Arts Alliance zamierza osiągnąć założony cel poprzez:

  • finansowanie produkcji gier na podstawie własnego IP,
  • możliwe angażowanie się w ambitne zespoły deweloperskie,
  • wsparcie dla spółek będących w strukturach grupy kapitałowej,
  • poszukiwanie projektów do finansowania w szerokim obszarze „entertainment“.