Akcjonariat

 
Akcjonariusze Ilość Akcji Udział procentowy
Midven Sp. z o.o. 998.000 69.01%
Katarzyna Kulik 252.180 17.44%
MM Investments & Co Sp. z o.o. 75.009 5.19%
Pozostali 123.250 8.36%