Akcjonariat

  • Midven Sp. z o.o. 83,43%
  • MM Investments Sp. z o.o. 6,31%
  • Pozostali akcjonariusze 10,30%
 
Akcjonariusze Ilość Akcji Udział procentowy
Midven Sp. z o.o. 998.000 83,43%
MM Investments Sp. z o.o.   6,31%
Pozostali   10,30%