Akcjonariat

  • Midven Sp. z o.o. 83,43%
  • Pozostali akcjonariusze 16,57%
 
Akcjonariusze Ilość Akcji Udział procentowy
Midven Sp. z o.o. 998.000 83,43%
Pozostali 198.259 16,57%