Instytucje rynku kapitałowego

  • Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie - gpw.pl
  • Komisja Nadzoru Finansowego - knf.gov.pl
  • Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych - seg.org.pl