Kalendarz inwestora

Harmonogram publikowania raportów okresowych na rok 2021:

  • raport okresowy kwartalny za I kwartał 2021 roku - 14 maja 2020 roku
  • raport okresowy kwartalny za II kwartał 2021 roku - 13 sierpnia 2020 roku
  • raport okresowy kwartalny za III kwartał 2021 roku - 12 listopada 2020 roku
  • raport okresowy roczny za 2020 rok - 19 marca 2021 rok