Kalendarz inwestora

Harmonogram publikowania raportów okresowych na rok 2024:

  • raport okresowy kwartalny za I kwartał 2024 roku - 9 maja 2024 roku
  • raport okresowy kwartalny za II kwartał 2024 roku - 9 sierpnia 2024 roku
  • raport okresowy kwartalny za III kwartał 2024 roku - 8 listopada 2024 roku
  • raport okresowy roczny za 2023 rok - 20 marca 2024 rok