Kalendarz inwestora

Harmonogram publikowania raportów okresowych na rok 2020:

  • raport okresowy kwartalny za IV kwartał 2019 roku - 14 lutego 2020 roku
  • raport okresowy kwartalny za I kwartał 2020 roku - 15 maja 2020 roku
  • raport okresowy kwartalny za II kwartał 2020 roku - 14 sierpnia 2020 roku
  • raport okresowy kwartalny za III kwartał 2020 roku - 13 listopada 2020 roku
  • raport okresowy roczny za 2019 rok - 29 maja 2020 rok