Raporty bieżące

 • Zmiana daty przekazania raportu okresowego

  Zarząd Arts Alliance GK S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") informuje o zmianie daty przekazania raportu okresowego za 2018 rok („Raport roczny”). Zgodnie z treścią raportu bieżącego EBI nr 1/2019 z dnia 6 stycznia 2019 r. przekazanie Raportu rocznego miało nastąpić w dniu 31 maja 2019 r. Zarząd Emitenta postanowił o opóźnieniu terminu przekazania Raportu rocznego i wyznaczył nową datę przekazania Raportu rocznego na dzień 7 czerwca 2019 r.

  Terminy przekazywania pozostałych raportów okresowych nie ulegają zmianie.

  Podstawa prawna: §6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

  pokaż więcej
 • Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 proc. liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 22 maja 2019 roku

  Zarząd Arts Alliance GK S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”, „Spółka”) przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 22 maja 2019 roku („NWZ”).

  1. Midven sp. z o.o. – liczba głosów na NWZ – 998.000, udział w głosach na NWZ - 100%, udział w ogólnej liczbie głosów - 83,43%

  Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5%

  pokaż więcej
 • Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Arts Alliance GK S.A. w dniu 22 maja 2019 roku

  Zarząd Arts Alliance GK S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 22 maja 2019 roku, w obecności notariusza - Mariusza Soczyńskiego - prowadzącego kancelarię notarialną w Warszawie, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

  W załączeniu Emitent przekazuje treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

  Jednocześnie Emitent informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło wszystkie uchwały objęte porządkiem obrad, nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad. Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

  Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 7, 7a, 8 i 9 Załącznika nr 3 „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect” do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

  pokaż więcej
 • Informacja oo ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów zgodnie z art. 4023 § 1 pkt 2 k.s.h.

  W dniu 25 kwietnia 2019 roku, tj. na dzień publikacji ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Arts Alliance GK S.A.:

   

  1. ogólna liczba akcji w Spółce wynosi: 1.196.259 akcji;
  2. ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu wynosi: 1.196.259 głosów.
  pokaż więcej
 • Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Arts Alliance GK S.A. na dzień 22 maja 2019 roku

  Zarząd Emitenta Arts Alliance GK S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia („NWZ”) Emitenta na dzień 22 maja 2019 roku, na godzinę 10.00, w Kancelarii Notarialnej Mariusz Soczyński, Hubert Perycz s.c. przy ul. Przemysława Gintrowskiego 34 w Warszawie.

   

  W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

   

  Załączniki:

  1/   Ogłoszenie o zwołaniu NWZ

  2/   Projekty uchwał na NWZ

  3/   Wzór formularza

   

  Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt.1, pkt.2 i pkt.3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  pokaż więcej