Raporty bieżące

 • Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów zgodnie z art. 4023 §1 pkt 2 ksh

  W dniu 30 października 2018 roku, tj. na dzień publikacji ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Midven S.A.:

  1. ogólna liczba akcji w Spółce wynosi: 1.196.259 akcji;
  2. ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu wynosi: 1.196.259 głosów.
  pokaż więcej
 • Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Midven S.A. na dzień 28 listopada 2018 roku

  Zarząd Emitenta Midven S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 28 listopada 2018 roku, na godzinę 11.00, w Kancelarii Notarialnej Mariusz Soczyński, Hubert Perycz s.c. przy ul. Przemysława Gintrowskiego 34 w Warszawie.

  W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

  Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt.1, pkt.2 i pkt.3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  pokaż więcej
 • Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 31 października 2018 roku.

  Zarząd Midven Spółka Akcyjna ("Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 21/2018 z dnia 4 października 2018 roku, niniejszym informuje, że w dniu 24 października 2018 roku otrzymał od Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych informację, że do Krajowego Depozytu nie wpłynęły od uczestników żadne wykazy osób uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 31 października 2018 roku. W związku z powyższym żaden z akcjonariuszy Spółki nie jest uprawniony do udziału w tymże Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Tym samym Zarząd postanowił o odwołaniu zwołanego na 31 października 2018 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Zamiarem Zarządu Spółki jest ponowne zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w późniejszym terminie, o czym Spółka poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym.

  Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 6a)  Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  pokaż więcej
 • Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów zgodnie z art. 4023 § 1 pkt 2 ksh

  W dniu 4 października 2018 roku, tj. na dzień publikacji ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Midven S.A.:

  1. ogólna liczba akcji w Spółce wynosi: 1.196.259 akcji;
  2. ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu wynosi: 1.196.259 głosów.
  pokaż więcej
 • Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Midven S.A. na dzień 31 października 2018 roku

  Zarząd Emitenta Midven S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 31 października 2018 roku, na godzinę 10.00, w Kancelarii Notarialnej Mariusz Soczyński, Hubert Perycz s.c. przy ul. Przemysława Gintrowskiego 34 w Warszawie.

  W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

  Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt.1, pkt.2 i pkt.3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  pokaż więcej