Raporty bieżące

 • Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2018 roku

  Zarząd Emitenta podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2018 roku.

  Przekazywanie raportów będzie odbywało się w następujących terminach:

  - raport okresowy kwartalny za IV kwartał 2017 r. - 14 lutego 2018 roku;
  - raport okresowy kwartalny za I kwartał 2018 r. - 15 maja 2018 roku;
  - raport okresowy kwartalny za II kwartał 2018 r. - 14 sierpnia 2018 roku;
  - raport okresowy kwartalny za III kwartał 2018 r. - 14 listopada 2018 roku;

  - raport okresowy roczny za 2017 r. - 30 maja 2018 roku.

  Zarząd informuje, że ewentualne zmiany dat publikowania raportów okresowych będą przekazywane w formie raportu bieżącego na zasadach określonych w § 6 ust. 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

  Podstawa prawna: §6 ust. 14. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

  pokaż więcej
 • Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów zgodnie z art. 4023 §1 pkt 2 k.s.h.

  W dniu 15 stycznia 2018 roku, tj. na dzień publikacji ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Midven S.A.:

  1/ ogólna liczba akcji w Spółce wynosi 1.196.259 akcji;

  2/ ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu wynosi 1.196.259  głosów

  pokaż więcej
 • Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Midven S.A. na dzień 12 lutego 2018 roku

  Zarząd Emitenta Midven S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 12 lutego 2018 roku, na godzinę 11:00, w Kancelarii Notarialnej Mariusz Soczyński, Hubert Perycz s.c. przy ul. Rzymowskiego 34 w Warszawie.

  W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

  Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt.1, pkt.2 i pkt.3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  pokaż więcej
 • Zawarcie umowy o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy

  Zarząd Midven S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu 5 stycznia 2018 roku zawarł umowę o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy z Kancelarią Adwokacką Kramer i Wspólnicy sp. j. siedzibą w Warszawie („Kancelaria”).

  Przedmiotem ww. umowy jest świadczenie przez Kancelarię na rzecz Emitenta następujących usług:

  1. współdziałania z Emitentem w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych określonych w Regulaminie Alternatywnego Systemu Obrotu,

  2. bieżącego doradzania Emitentowi w zakresie dotyczącym funkcjonowania instrumentów finansowych Emitenta na rynku NewConnect.

  Postawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

  pokaż więcej
 • Rozwiązanie umowy z Autoryzowanym Doradcą

  Zarząd Midven S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu 15 grudnia 2017 roku rozwiązaniu uległa umowa z EBC Solicitors S.A. na świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect

  Przedmiotem ww. umowy było świadczenie przez EBC Solicitors S.A. na rzecz Emitenta następujących usług:

  1. współdziałania z Emitentem w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych określonych w Regulaminie Alternatywnego Systemu Obrotu,

  2. bieżącego doradzania Emitentowi w zakresie dotyczącym funkcjonowania instrumentów finansowych Emitenta na rynku NewConnect.

  Postawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

  pokaż więcej