Raporty bieżące

 • Odwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Midven S.A. zwołanego na dzień 26 czerwca 2018 r.

  Zarząd Emitenta Midven S.A. niniejszym informuje o odwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta zwołanego na dzień 26 czerwca 2018 roku, na godzinę 11:00 w Kancelarii Notarialnej Mariusz Soczyński, Hubert Perycz s.c. przy ul. Rzymowskiego 34 w Warszawie.

  Przyczyną odwołania Walnego Zgromadzenia jest omyłkowe załączenie do Raportu bieżącego dokumentów niedotyczących wskazanego Walnego Zgromadzenia.

  Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 6a) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  pokaż więcej
 • Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce Midven SA i liczbie głosów zgodnie z art. 4023 §1 pkt 2 k.s.h.

  W dniu 30 maja 2018 roku, tj. na dzień publikacji ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego  Walnego Zgromadzenia Midven S.A.:

  1. ogólna liczba akcji w Spółce wynosi: 1.196.259 akcji;
  2. ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu wynosi: 1.196.259 głosów.
  pokaż więcej
 • Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Midven S.A. na dzień 26 czerwca 2018 r.

  Zarząd Emitenta Midven S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 26 czerwca 2018 roku, na godzinę 11:00 w Kancelarii Notarialnej Mariusz Soczyński, Hubert Perycz s.c. przy ul. Rzymowskiego 34 w Warszawie.

  W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

  Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1, pkt 2 oraz pkt 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  pokaż więcej
 • Powołanie Prezesa Zarządu na kolejną kadencję

  Zarząd Spółki Midven S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Warszawie informuje, iż w związku z upływem kadencji Prezesa Zarządu Emitenta Pana Andrzej Zająca, Rada Nadzorcza Emitenta powołała na kolejną kadencję Prezesa Zarządu Pana Andrzej Zająca.

  Życiorys zawodowy Prezesa Zarządu, wymagany zgodnie z § 10 pkt. 20) Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Emitenta podaje do publicznej wiadomości w załączeniu.

  Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

  pokaż więcej
 • Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Midven S.A. w dniu 12 lutego 2018 roku

  Zarząd Midven S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 12 lutego 2018 roku, w obecności notariusza - Mariusza Soczyńskiego - prowadzącego kancelarię notarialną w Warszawie, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Spółki.

  W załączeniu Emitent przekazuje treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

  Jednocześnie Emitent informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło wszystkie uchwały objęte porządkiem obrad, nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad. Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

  Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 7, 7a, 8 i 9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

  pokaż więcej