Raporty bieżące

 • Powołanie Prezesa Zarządu na kolejną kadencję

  Zarząd Spółki Midven S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Warszawie informuje, iż w związku z upływem kadencji Prezesa Zarządu Emitenta Pana Andrzej Zająca, Rada Nadzorcza Emitenta powołała na kolejną kadencję Prezesa Zarządu Pana Andrzej Zająca.

  Życiorys zawodowy Prezesa Zarządu, wymagany zgodnie z § 10 pkt. 20) Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Emitenta podaje do publicznej wiadomości w załączeniu.

  Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

  pokaż więcej
 • Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Midven S.A. w dniu 12 lutego 2018 roku

  Zarząd Midven S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 12 lutego 2018 roku, w obecności notariusza - Mariusza Soczyńskiego - prowadzącego kancelarię notarialną w Warszawie, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Spółki.

  W załączeniu Emitent przekazuje treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

  Jednocześnie Emitent informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło wszystkie uchwały objęte porządkiem obrad, nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad. Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

  Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 7, 7a, 8 i 9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

  pokaż więcej
 • Nowa kadencja Rady Nadzorczej

  Zarząd Midven S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w związku z  upływem poprzedniej kadencji członków Rady Nadzorczej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwałą nr 2 z dnia 12 lutego 2018 roku powołało do składu Rady Nadzorczej Spółki następujące osoby:

  1. Przemysław Spyra;
  2. Tomasz Radwańskiego;
  3. Michał Imiołek;
  4. Artur Zandecki;
  5. Przemysław Kowalewski.

   

  Życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej, wymagane zgodnie z par. 10 pkt. 20) Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, zostaną przekazane niezwłocznie do publicznej wiadomości właściwym raportem bieżącym EBI.

  Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

  pokaż więcej
 • Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2018 roku

  Zarząd Emitenta podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2018 roku.

  Przekazywanie raportów będzie odbywało się w następujących terminach:

  - raport okresowy kwartalny za IV kwartał 2017 r. - 14 lutego 2018 roku;
  - raport okresowy kwartalny za I kwartał 2018 r. - 15 maja 2018 roku;
  - raport okresowy kwartalny za II kwartał 2018 r. - 14 sierpnia 2018 roku;
  - raport okresowy kwartalny za III kwartał 2018 r. - 14 listopada 2018 roku;

  - raport okresowy roczny za 2017 r. - 30 maja 2018 roku.

  Zarząd informuje, że ewentualne zmiany dat publikowania raportów okresowych będą przekazywane w formie raportu bieżącego na zasadach określonych w § 6 ust. 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

  Podstawa prawna: §6 ust. 14. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

  pokaż więcej
 • Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów zgodnie z art. 4023 §1 pkt 2 k.s.h.

  W dniu 15 stycznia 2018 roku, tj. na dzień publikacji ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Midven S.A.:

  1/ ogólna liczba akcji w Spółce wynosi 1.196.259 akcji;

  2/ ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu wynosi 1.196.259  głosów

  pokaż więcej