Raporty bieżące

 • Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 30 czerwca 2015 roku.

  Zarząd Midven S.A. ("Spółka") niniejszym informuje o zwołaniu na dzień 30 czerwca 2015 roku. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które rozpocznie się o godzinie 12:00 w lokalu Kancelarii Notarialnej Mariusz Soczyński, Hubert Perycz s.c. przy ul. Rzymowskiego 34 w Warszawie.

   
  Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.
   
  Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt.1, pkt.2 i pkt.3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
  pokaż więcej
 • Midven Lab zmienia nazwę na Midven Business Solutions

  Zarząd Midven S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 12 czerwca 2015 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji zmiany firmy spółki zależnej od Emitenta z Midven Lab Sp. z o.o. na Midven Business Solutions Sp. z o.o.
   
  Założeniem Midven Business Solutions Sp. z o.o. są inwestycje w spółki technologiczne posiadające produkty lub usługi z możliwością ich wdrażania na poczet klientów zewnętrznych. Aktualnie w portfolio Spółki są dwa podmioty: Dansk Soft Sp. z o.o. oraz Mizaco Sp. z o.o.. Midven Business Solutions Sp. z o.o. ma ponadto podpisane wstępne porozumienie ze spółką informatyczną, dotyczące możliwego zaangażowania się kapitałowego w spółkę.
   
  Zmiana nazwy firmy ma w sposób bardziej pełny oddawać profil działalności spółki zależnej.

  Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.
  pokaż więcej
 • Sprzedaż udziałów w Mizaco sp. z o.o.

  Zarząd Midven S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 22 maja 2015 roku dokonał sprzedaży udziałów spółki zależnej od Emitenta pod nazwą Mizaco sp. z o.o. Sprzedaż 20% udziałów Mizaco Sp. z o.o. nastąpiła do InQubit Sp. z o.o.
   
  InQubit Sp. z o.o. jest podmiotem kapitałowym będącym Funduszem Technologicznym, którego wiodącym udziałowcem jest giełdowa spółka Integer.pl SA, notowana na warszawskiej GPW. Celem InQubit Sp. z o.o. są inwestycje w ciekawe przedsięwzięcia w segmencie e-commerce.
   
  Mizaco Sp. z o.o. specjalizuje się w rozwiązaniach mobilnych na rzecz podmiotów trzecich. W swojej strategii, spółka ma także założenia realizacji własnych projektów, w tym wybranych gier na urządzenia mobilne.

  Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.
  pokaż więcej
 • Sprzedaż części udziałów w Mizaco Sp. z o.o.

  Zarząd Midven S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 30 marca 2015 roku dokonał sprzedaży 80% udziałów spółki zależnej od Emitenta Mizaco Sp. z o.o. Sprzedaż nastąpiła do Midven Lab Sp. z o.o. również spółki zależnej od Emitenta.
   
  Wskazane powyżej transakcje mają na celu uporządkowanie struktury kapitałowej Emitenta.

  Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.
  pokaż więcej
 • Podpisanie listu intencyjnego z firmą IT

  Zarząd MIDVEN S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu 24.03.2015 roku został podpisany list intencyjny dotyczący zamiaru przejęcia pakietu udziałów spółki IT, tworzącej grupę kapitałową firm powiązanych w segmencie rozwiązań informatycznych, z siedzibą w Warszawie.

  Spółka, której udziały zamierza przejąć Emitent to dynamicznie rozwijający się podmiot informatyczny, specjalizujący się w projektowaniu, produkcji i wdrażaniu dużych projektów informatycznych zarówno dla biznesu jak i administracji publicznej. Podstawą działalności grupy kapitałowej są usługi ukierunkowane na optymalizację architektury biznesowej dla dużych firm, wsparcie techniczne oraz wdrażanie rozwiązań informatycznych wedle autorskiej platformy BMP/Workflow. Bazując na wiedzy oraz doświadczeniu 160 osobowego zespołu, firma zrealizowała szereg projektów na poczet klientów m.in. Polkomtel S.A., Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Zakładu Ubezpieczeń Społecznych czy też Ministerstwa Zdrowia(wspólnie z Deloitte). Partnerami spółki są tak uznane firmy jak choćby Asseco Poland S.A. czy IBM
   
  Podpisanie listu intencyjnego otwiera proces przygotowania porozumienia w sprawie podstawowych warunków ewentualnej transakcji nabycia pakietu udziałów w spółce. Emitent wskazuje, że list intencyjny nie stanowi wiążącego zobowiązania stron i Emitent będzie informować w odrębnych raportach o kolejnych krokach związanych z dalszym przebiegiem procesu.

  Podstawa prawna: § 3 ust. 1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.
  pokaż więcej