Raporty bieżące

 • Nowa kadencja Rady Nadzorczej

  Zarząd Midven S.A. informuje, iż w związku z  upływem poprzedniej kadencji członków Rady Nadzorczej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwałą nr 3 z dnia 15 grudnia 2014 roku powołało do składu Rady Nadzorczej Spółki następujące osoby:

  1. Michał Imiołek

  2. Przemysław Spyra

  3. Artur Zandecki

  4. Adam Osiński

  5. Tomasz Radwański

  Życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej, wymagane zgodnie z par. 10 pkt. 20) Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, zostaną przekazane niezwłocznie do publicznej wiadomości właściwym raportem bieżącym EBI.

   

  Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

  pokaż więcej
 • Podpisanie kolejnego listu intencyjnego

  Zarząd MIDVEN S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu 10.12.2014 roku został podpisany list intencyjny dotyczący zamiaru przejęcia pakietu udziałów spółki z branży IT z siedzibą w Warszawie.

  Spółka, której udziały zamierza przejąć Emitent to podmiot dynamicznie rozwijający się Internet Software House, specjalizujący się w projektowaniu, produkcji i wdrażaniu projektów informatycznych zarówno dla biznesu jak i administracji publicznej. W okresie swojej działalności, zespół software house zrealizował szereg projektów na poczet klientów posiadając szerokie doświadczenie przy pracy nad projektami m.in. dla Poczta Polska, Empik Foto, Virgin Mobile, czy też LOT.

  Podpisanie listu intencyjnego otwiera proces badania spółki oraz prace nad przygotowaniem porozumienia w sprawie podstawowych warunków ewentualnej transakcji.

  Emitent wskazuje, że niniejszy list intencyjny nie stanowi wiążącego zobowiązania stron i każda ze stron ma prawo odstąpienia od dalszych negocjacji. Jeśli obie strony nie rozpoczną procesu przejęcia po dacie wskazanej w liście intencyjnym jako ostateczna, powyższy list intencyjny zostanie uznany jako automatycznie anulowany.


  Podstawa prawna: § 3 ust. 1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

  pokaż więcej
 • Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 4 grudnia 2014 roku

  Zarząd Midven S.A. ("Spółka") niniejszym informuje o zwołaniu na dzień 4 grudnia 2014 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które rozpocznie się o godzinie 10:00 w lokalu Kancelarii Notarialnej Mariusz Soczyński, Hubert Perycz s.c. przy ul. Rzymowskiego 34 w Warszawie.

  Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.

  Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt.1, pkt.2 i pkt.3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  pokaż więcej
 • Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 15 grudnia 2014 roku

  Zarząd Midven S.A. ("Spółka") niniejszym informuje o zwołaniu na dzień 15 grudnia 2014 roku. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które rozpocznie się o godzinie 10:00 w lokalu Kancelarii Notarialnej Mariusz Soczyński, Hubert Perycz s.c. przy ul. Rzymowskiego 34 w Warszawie.

  Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.

  Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt.1, pkt.2 i pkt.3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  pokaż więcej
 • Odwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 4 grudnia 2014 roku

  W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 18/2014 z dnia 7 listopada 2014 roku Zarząd Midven Spółka Akcyjna ("Spółka") niniejszym informuje, że nie dokonał rejestracji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w systemie Krajowego Depozytu Papierów. W związku z powyższym żaden z akcjonariuszy Spółki nie jest uprawniony do udziału w tymże Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Tym samym Zarząd postanowił o odwołaniu zwołanego na 4 grudnia 2014 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Zamiarem Zarządu Spółki jest ponowne zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w późniejszym terminie, o czym Spółka poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym.

  Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  pokaż więcej