Raporty bieżące

 • Sprzedaż części udziałów w Mizaco Sp. z o.o.

  Zarząd Midven S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 30 marca 2015 roku dokonał sprzedaży 80% udziałów spółki zależnej od Emitenta Mizaco Sp. z o.o. Sprzedaż nastąpiła do Midven Lab Sp. z o.o. również spółki zależnej od Emitenta.
   
  Wskazane powyżej transakcje mają na celu uporządkowanie struktury kapitałowej Emitenta.

  Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.
  pokaż więcej
 • Podpisanie listu intencyjnego z firmą IT

  Zarząd MIDVEN S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu 24.03.2015 roku został podpisany list intencyjny dotyczący zamiaru przejęcia pakietu udziałów spółki IT, tworzącej grupę kapitałową firm powiązanych w segmencie rozwiązań informatycznych, z siedzibą w Warszawie.

  Spółka, której udziały zamierza przejąć Emitent to dynamicznie rozwijający się podmiot informatyczny, specjalizujący się w projektowaniu, produkcji i wdrażaniu dużych projektów informatycznych zarówno dla biznesu jak i administracji publicznej. Podstawą działalności grupy kapitałowej są usługi ukierunkowane na optymalizację architektury biznesowej dla dużych firm, wsparcie techniczne oraz wdrażanie rozwiązań informatycznych wedle autorskiej platformy BMP/Workflow. Bazując na wiedzy oraz doświadczeniu 160 osobowego zespołu, firma zrealizowała szereg projektów na poczet klientów m.in. Polkomtel S.A., Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Zakładu Ubezpieczeń Społecznych czy też Ministerstwa Zdrowia(wspólnie z Deloitte). Partnerami spółki są tak uznane firmy jak choćby Asseco Poland S.A. czy IBM
   
  Podpisanie listu intencyjnego otwiera proces przygotowania porozumienia w sprawie podstawowych warunków ewentualnej transakcji nabycia pakietu udziałów w spółce. Emitent wskazuje, że list intencyjny nie stanowi wiążącego zobowiązania stron i Emitent będzie informować w odrębnych raportach o kolejnych krokach związanych z dalszym przebiegiem procesu.

  Podstawa prawna: § 3 ust. 1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.
  pokaż więcej
 • Podpisanie umowy zakupu udziałów spółki Dansk Soft sp. z o.o.

  W nawiązaniu do publikowanych wcześniej informacji odnoszących się do nabywania udziałów w spółkach IT, Zarząd Midven S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 4 marca 2015 roku spółka zależna od Emitenta pod nazwą Midven Lab sp. z o.o. podpisana umowę zakupu większościowego pakietu udziałów spółki Dansk Soft sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku.
   
  Dansk Soft sp. z o.o. to podmiot będącym ‘software house’, specjalizującym się w projektowaniu, produkcji i wdrażaniu projektów informatycznych z przeznaczeniem zarówno dla biznesu jak i administracji publicznej. Bazując na wiedzy oraz doświadczeniu, zespół Dansk Soft sp. z o.o. zrealizował szereg projektów, w szczególności dla następujących klientów Energa S.A., Meritum Bank S.A., BOŚ Bank S.A., czy też Sydkraft. Dansk Soft sp. z o.o. oferuje również gotowe rozwiązania informatyczne klasy ERP, CRM BI oraz systemy dla call-centre i systemy finansowo-księgowe pod własnymi nazwami jak JellyCRM, Conectro czy SmartVendor.
   
  Midven Lab sp. z o.o. na mocy podpisanej umowy posiada 51% udziałów w spółce Dansk Soft sp. z o.o. Umowa została uznana przez Emitenta za istotną z uwagi na jej potencjalny wpływ na sytuację finansową Emitenta w kontekście realizacji strategii Emitenta i perspektyw jego rozwoju.

  Podstawa prawna:
  § 3 ust. 2 pkt 2. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.
  pokaż więcej
 • Nabycie akcji spółki INDATA Software S.A.

  Zarząd Midven S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 20 stycznia 2015 roku, na podstawie umowy cywilnoprawnej nabył 170.940 akcji spółki INDATA Software S.A., która jest notowana na rynku NewConnect. Niniejsza transakcja jest konsekwentną realizacją polityki inwestycyjnej Emitenta, charakteryzującej się tworzeniem portfela inwestycyjnego w spółki z obszaru nowych technologii.
   
  INDATA Software S.A. to specjalistyczny software house świadczący szeroki zakres usług związanych z realizacją rozwiązań informatycznych. Spółka notowana na warszawskim parkiecie giełdowym tworzy grupę firm z branży ICT, w skład której wchodzą: Positive Technology Sp. z o.o., Cohesiva Sp. z o.o., InfoLAN Sp. z o.o. jak również Domenomania.pl S.A. Istotnym elementem wyróżniającym Spółkę na tle podmiotów świadczących usługi w Internecie jest połączenie bogatych kompetencji agencji interaktywnej z informatycznymi. INDATA Software S.A. z kapitalizacją ponad 180 mln PLN zamierza przenieść swoje akcje z rynku regulowanego na rynek główny GPW w 2015 roku.
   

  Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  pokaż więcej
 • Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2015 roku

  Zarząd Emitenta podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2015 roku.

  Przekazywanie raportów będzie odbywało się w następujących terminach:
   
  - raport okresowy kwartalny za IV kwartał 2014 r. - 13 lutego 2015 roku;
  - raport okresowy kwartalny za I kwartał 2015 r. - 15 maja 2015 roku;
  - raport okresowy kwartalny za II kwartał 2015 r. - 14 sierpnia 2015 roku;
  - raport okresowy kwartalny za III kwartał 2015 r. - 13 listopada 2015 roku;
   
  - raport okresowy roczny za 2014 r. - 2 czerwca 2015 roku.

  Zarząd informuje, że ewentualne zmiany dat publikowania raportów okresowych będą przekazywane w formie raportu bieżącego na zasadach określonych w § 6 ust. 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

  PODSTAWA PRAWNA:
  § 6 ust. 14. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
  pokaż więcej