Raporty bieżące

  • Uzyskanie dostępu do systemu EBI

    Zarząd Midven S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie przydzieliła spółce dostęp do Elektronicznej Bazy Informacji (EBI) i w związku z tym od dnia dzisiejszego spólka rozpoczyna przekazywanie informacji bieżących i okresowych za pośrednictwem systemu EBI.

    Podstawa prawna: §10 Załącznika do Uchwały Nr 646/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 20 maja 2011 roku "Zasady przekazywania informacji bieżących i okresowych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect i na Catalyst, informacji bieżących i okresowych przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych, które uzyskały autoryzację przy Catalyst oraz przekazywania przez spółki giełdowe raportów dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego".

    pokaż więcej