Raporty bieżące

 • Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za I kwartał 2022 roku

  Zarząd Arts Alliance S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje o zmianie terminu publikacji raportu okresowego za pierwszy kwartał 2022 rok.

  Zgodnie z harmonogramem publikacji raportów okresowych w 2022 roku, opublikowanym raportem bieżącym EBI nr 1/2022 w dniu 11 stycznia 2022 roku, pierwotnie deklarowanym terminem publikacji raportu okresowego za pierwszy kwartał 2022 roku był termin 13 maja 2022 roku.

  Nowym terminem publikacji raportu okresowego za pierwszy kwartał 2022 roku to 16 maja 2022 roku.

  Podstawa prawna: §6 ust. 14.2. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect

  pokaż więcej
 • Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arts Alliance S.A., które odbyło się w dniu 19 kwietnia 2022 roku

  Zarząd Arts Alliance S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”, „Spółka”) w załączeniu przekazuje treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podjętych w dniu 19 kwietnia 2022 roku.

  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad. Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

  Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 7, 7a, 8 i 9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

  pokaż więcej
 • Informacja o ogólnej liczbie w Spółce akcji i liczbie głosów zgodnie z art. 4023 § 1 pkt 2 k.s.h.

  W dniu 23 marca 2022 roku, tj. na dzień publikacji ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego  Walnego Zgromadzenia Arts Alliance S.A.:

  1/    ogólna liczba akcji w Spółce wynosi: 1.446.259 akcji;
  2/    ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu wynosi: 1.446.259 głosów.

  pokaż więcej
 • Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Arts Alliance S.A. na dzień 19 kwietnia 2022 r.

  Zarząd Emitenta Arts Alliance S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 19 kwietnia 2022 roku, na godzinę 11:00 w Kancelarii Notarialnej Mariusz Soczyński, Hubert Perycz s.c. przy ul. Rzymowskiego 34 w Warszawie.

  W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

  Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1, pkt 2 oraz pkt 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatyw-nego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  pokaż więcej
 • Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2022

  Zarząd Arts Alliance S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2022 roku.

  Przekazywanie raportów do publicznej wiadomości będzie odbywało się w następujących terminach:
  - raport okresowy kwartalny za I kwartał 2022 r. – 13 maja 2022 r.
  - raport okresowy kwartalny za II kwartał 2022 r. – 12 sierpnia 2022 r.
  - raport okresowy kwartalny za III kwartał 2022 r. – 10 listopada 2022 r.
  - raport okresowy roczny za 2021 r. – 21 marca 2022 r.

  Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości publicznej przez Emitenta w formie raportu bieżącego, na zasadach określonych w §6 ust. 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

  Podstawa prawna: §6 ust. 14.1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

  pokaż więcej