Raporty informacji poufnej

 • Zbycie udziałów w Dansk Soft Sp. z o.o. przez spółkę zależną Arts Alliance S.A.

  Zarząd Midven S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 29/2018 z dnia 8 października 2018 roku, informuje, iż w dniu 16 października 2018 roku spółka zależna od Emitenta – Arts Alliance S.A., zbyła 41% udziałów w Dansk Soft sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Starodworska nr 1, 80 – 137 Gdańsk, na rzecz Łukasza Olechnowicza zamieszkałego w Gdańsku.

  Transakcja została dokonana za cenę ujętą w księgach spółki, czyli 5.100 zł, która to cena została ustalona na zasadach rynkowych.

  Wskazane powyżej działania skutkujące przeniesieniem własności aktywów (udziałów w spółce Dansk Soft Sp. z o.o.) to konsekwencja zmiany wewnętrznych założeń działania Arts Alliance S.A, o których informował raport bieżący ESPI nr 29/2018 z dnia 8 października 2018 roku.

  pokaż więcej
 • Zmiana nazwy Arts Alliance S.A. spółki zależnej

  Zarząd Midven S.A. (dalej: "Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 27/2018 z dnia 5 października 2018 roku oraz w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 29/2018 z dnia 8 października 2018 roku (dot. zmiany przedmiotu działalności Arts Alliance S.A.), informuje, w dniu 8 października 2018 roku, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki zależnej od Emitenta działającej pod firmą: Arts Alliance S.A. z siedzibą w Elblągu (dalej: „Spółka zależna”), podjęło uchwałę w sprawie zmiany statutu Spółki, w zakresie zmiany firmy Spółki zależnej.

  Dotychczasowa firma Spółki zależnej w brzmieniu: „Arts Alliance Spółka Akcyjna”  została  zastąpiona  nową  firmą  w brzmieniu:  „BOOKRE Spółka Akcyjna”.

  pokaż więcej
 • Zmiana przedmiotu działalności Arts Alliance S.A.

  Zarząd Midven S.A. (dalej: "Emitent") informuje,  iż spółka zależna od Emitenta – Arts Alliance S.A., zmieniła przedmiot działalności, w ten sposób, iż będzie świadczyła usługi w zakresie zarządzania platformą B2B w segmencie „Business Travel“ z unikalnymi funkcjonalnościami opartymi o algorytmy pomocnymi w rezerwacji hoteli dla klientów biznesowych.

  Wskazana wyżej działalność będzie prowadzona przez spółkę zależną, która to została nabyta przez Arts Alliance S.A. od Emitenta w 100% udziałów w Bookre Sp. z o.o. wedle publikacji raportu bieżącego nr 27/2018 z dnia 5 października 2018 roku.

  pokaż więcej
 • Zbycie udziałów Mizaco Sp. z o.o. spółki zależnej

  Zarząd Midven S.A. ("Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 22/2018 z dnia 2 października 2018 roku, informuje, iż w dniu 5 października 2018 roku zbył 100% udziałów w Mizaco Sp. z o.o. (spółka zależna od Emitenta) do Arts Alliance S.A. (spółka zależna od Emitenta).

  Transakcja została dokonana za cenę 50.000 zł, która to cena została ustalona na zasadach rynkowych.

  pokaż więcej
 • Zbycie Bookre Sp. z o.o. spółki zależnej

  Zarząd Midven S.A. ("Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 22/2018 z dnia 2 października 2018 roku, informuje, iż w dniu 5 października 2018 roku zbył 100% udziałów w Bookre Sp. z o.o. (spółka zależna od Emitenta) do swojej spółki zależnej Arts Alliance S.A.

  Transakcja została dokonana za cenę 200.000 zł, która to cena została ustalona na zasadach rynkowych.

  pokaż więcej