Raporty informacji poufnej

 • Podpisanie umowy o dofinansowanie w ramach poddziałania 3.1.5 Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego – 4 Stock

  Zarząd Midven S.A. („Emitent“) w nawiązaniu do raportu EBI nr 11/2016 informuje, iż w dniu 22 września 2016 roku podpisał z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości umowę o dofinansowanie w ramach Poddziałania 3.1.5 „Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego — 4Stock“ Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 — 2020.

  Dofinansowanie w kwocie 242.900 zł zostało przyznane na projekt „Przygotowanie dla Midven S.A. niezbędnej dokumentacji do pozyskania kapitału i debiutu na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.”

  Zarząd Emitenta planuje rozpoczęcie prac nad dokumentacją niezbędną do pozyskania kapitału i debiutu na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w czwartym kwartale 2016 roku.

  pokaż więcej
 • Rozszerzenie działalności przez spółki zależne Emitenta

  Zarząd Midven S.A. informuje, iż spółki zależna od Emitenta Mizaco Sp. z o.o. oraz Dansk Soft Sp. z o.o. rozszerzą swoją działalność o produkcję i projektowanie gier na urządzenia mobilne zarówno jako podwykonawcy pracujący dla deweloperów gier, jak i tworząc własne produkcje. Oprócz standardowych gier mobilnych, spółki chcą koncentrować się na grach wykorzystujących tzw. rozwiązania "real word data", które polegają na przenikaniu się świata gier z otoczeniem gracza. Obie spółki zakładają ścisłą współpracę, by osiągnąć jak najwięcej synergii w branży rozrywki mobilnej.

  pokaż więcej