Raporty informacji poufnej

 • Nabycie przez spółkę zależną udziałów w PrimeBit Games Sp. z o.o.

  Zarząd Midven S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 12 grudnia 2016 roku, spółka zależna od Emitenta, tj. Mizaco Sp. z o.o. nabyła 2.000 udziałów w spółce PrimeBit Games Sp. z o.o., reprezentujących 20% kapitału zakładowego tej spółki.

  PrimeBit Games Sp. z o.o. jest producentem 9 gier na urządzenia mobilne, dostępnych obecnie w 240 krajach, w tym wersję jednego tytułu dedykowanego na rynek chiński. Spółka wspólnie z Mizaco przygotowuje kolejną własną grę z popularnego segmentu strategii karcianych.

  pokaż więcej
 • Zawarcie umowy o wykonanie programu komputerowego

  Zarząd Midven S.A. („Emitent”), informuje, iż w dniu 28 września 2016 roku podpisał ze spółką zależną Mizaco Sp. z o.o. umowę o wykonanie programu komputerowego. Na podstawie wskazanej umowy Mizaco Sp. z o.o. wykona na rzecz Emitenta system służący do zarządzania projektami w obrębie grupy kapitałowej. Umowa przewiduje przeniesienie całości praw autorskich do systemu na rzecz Emitenta.

  Zarząd Emitenta planuje wykorzystywać powstały system do wsparcia działalności spółek zależnych za pośrednictwem, których zamierza rozwijać działalność grupy kapitałowej.

  pokaż więcej
 • Podpisanie umowy o dofinansowanie w ramach poddziałania 3.1.5 Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego – 4 Stock

  Zarząd Midven S.A. („Emitent“) w nawiązaniu do raportu EBI nr 11/2016 informuje, iż w dniu 22 września 2016 roku podpisał z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości umowę o dofinansowanie w ramach Poddziałania 3.1.5 „Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego — 4Stock“ Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 — 2020.

  Dofinansowanie w kwocie 242.900 zł zostało przyznane na projekt „Przygotowanie dla Midven S.A. niezbędnej dokumentacji do pozyskania kapitału i debiutu na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.”

  Zarząd Emitenta planuje rozpoczęcie prac nad dokumentacją niezbędną do pozyskania kapitału i debiutu na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w czwartym kwartale 2016 roku.

  pokaż więcej
 • Rozszerzenie działalności przez spółki zależne Emitenta

  Zarząd Midven S.A. informuje, iż spółki zależna od Emitenta Mizaco Sp. z o.o. oraz Dansk Soft Sp. z o.o. rozszerzą swoją działalność o produkcję i projektowanie gier na urządzenia mobilne zarówno jako podwykonawcy pracujący dla deweloperów gier, jak i tworząc własne produkcje. Oprócz standardowych gier mobilnych, spółki chcą koncentrować się na grach wykorzystujących tzw. rozwiązania "real word data", które polegają na przenikaniu się świata gier z otoczeniem gracza. Obie spółki zakładają ścisłą współpracę, by osiągnąć jak najwięcej synergii w branży rozrywki mobilnej.

  pokaż więcej