Raporty informacji poufnej

 • Zawarcie umowy akcji sprzedaży Parcel Technik S.A.

  Zarząd Arts Alliance GK S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) informuje, iż w dniu 15 kwietnia 2019 r. zawarł z EQT Capital Limited, zarejestrowaną zgodnie z przepisami Republiki Cypryjskiej, pod numerem HE 305907, z siedzibą przy Vyzantiou 30, 2nd Floor, Flat/Office, Strovolos, P.C. 2064, Nikozja, Cypr (dalej „EQT Capital”) umowę sprzedaży akcji spółki Parcel Technik S.A. (dalej: „Umowa”). 

  Przedmiotem Umowy jest sprzedaż przez Emitenta 2.131.214 (słownie: dwa miliony sto trzydzieści jeden tysięcy dwieście czternaście) niezdematerializowanych akcji na okaziciela serii (dalej: „Akcje”) po cenie 0,25 złote (słownie: dwadzieścia pięć groszy) za każdą akcję, za łączną kwotę 532.803,50 zł (słownie: pięćset trzydzieści dwa tysiące osiemset trzy złote 50/100) (dalej: „Cena”).

  Zgodnie z treścią Umowy ww. Cena zostanie zapłacona Emitentowi przez EQT Capital poprzez potrącenie wzajemnych wierzytelności, tj. wierzytelności przysługującej EQT Capital od Emitenta z Ceną należną Emitentowi od EQT za sprzedawane przez Emitenta Akcje. Akcje zostaną wydane przez Emitenta w ciągu 3 dni od zawarcia Umowy.

  pokaż więcej
 • Zawarcie umowy sprzedaży akcji Medard S.A.

  Zarząd Arts Alliance GK S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) informuje, iż w dniu 15 kwietnia 2019 r. zawarł z EQT Capital Limited, zarejestrowaną zgodnie z przepisami Republiki Cypryjskiej, pod numerem HE 305907, z siedzibą przy Vyzantiou 30, 2nd Floor, Flat/Office, Strovolos, P.C. 2064, Nikozja, Cypr (dalej „EQT Capital”) umowę sprzedaży akcji spółki Medard S.A. (dalej: „Umowa”). 

  Przedmiotem Umowy jest sprzedaż przez Emitenta 390.600 (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset) niezdematerializowanych akcji na okaziciela serii C (dalej: „Akcje”) po cenie 0,25 zł (słownie: dwadzieścia pięć groszy) za każdą akcję, za łączną cenę 97.650,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych), (dalej: „Cena”).

  Zgodnie z treścią Umowy ww. Cena zostanie zapłacona Emitentowi przez EQT Capital poprzez potrącenie wzajemnych wierzytelności, tj. wierzytelności przysługującej EQT Capital od Emitenta z Ceną należną Emitentowi od EQT za sprzedawane przez Emitenta Akcje. Akcje zostaną wydane przez Emitenta w ciągu 3 dni od zawarcia Umowy.

  pokaż więcej
 • Korekta raportu ESPI nr 2/2019 z dnia 18 lutego 2019 roku Ustalenie daty premiery gry DUNGEON & ALIENS na Nintendo Switch

  Zarząd Midven S.A. informuje, że w związku ze zmienianą daty premiery gry DUNGEON & ALIENS na konsoli Nintendo Switch na dzień 15 marca 2019 roku, koniecznym stała się korekta raportu ESPI nr 2/2019 z dnia 18 lutego 2019 roku Ustalenie daty premiery gry DUNGEON & ALIENS na Nintendo Switch. W związku z powyższym skorygowana treść raportu brzmi następująco:

  Zarząd Midven S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent") w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 24/2018 z dnia 3.10.2018 r. (dot. zawarcia umowy licencyjnej z Kool2Play sp. z o.o.) oraz w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 1/2019 z dnia 05.02.2019 r. (dot. informacji o grze DUNGEON & ALIENS na Nintendo Switch) informuję o ustaleniu daty premiery gry DUNGEON & ALIENS ("Gra") na konsoli Nintendo Switch na dzień 15 marca 2019 roku.

  Gra będzie miała premierę w USA, Kanadzie, Meksyku, Europie, Australii i Nowej Zelandii. Cena Gry będzie wynosić 3,99 EUR/USD.

  Zarząd Spółki zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż może mieć ona istotny wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta oraz potencjalnie istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w Alternatywnym Systemie obrotu.

  pokaż więcej
 • Ustalenie daty premiery gry DUNGEON & ALIENS na Nintendo Switch

  Zarząd Midven S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej: "Emitent"_ w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 24/2018 z dnia 3.10.2018 r. _dot. zawarcia umowy licencyjnej z Kool2Play sp. z o.o. oraz w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 1/2019 z dnia 05.02.2019 r. _dot. informacji o grze DUNGEON & ALIENS na Nintendo Switch_ informuję o ustaleniu daty premiery gry DUNGEON & ALIENS _"Gra"_ na konsoli Nintendo Switch na dzień 28 luty 2019 roku.

  Gra będzie miała premierę w USA, Kanadzie, Meksyku, Europie, Australii i Nowej Zelandii. Cena Gry będzie wynosić 3,99 EUR/USD.

  Zarząd Spółki zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż może mieć ona istotny wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta oraz potencjalnie istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w Alternatywnym Systemie obrotu.

  pokaż więcej
 • Informacja dot. gry DUNGEON & ALIENS na Nintendo Switch

  Zarząd Midven S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 24/2018 z dnia 3.10.2018 r. informuje, że został zakończony proces certyfikacji gry DUNGEON & ALIENS („Gra”) na konsoli Nintendo Switch.

  Premiera Gry na Nintendo Switch odbędzie się w ciągu najbliższego miesiąca. Ostateczny termin premiery Gry po jego potwierdzeniu przez Nintendo zostanie podany przez Emitenta w formie osobnego komunikatu. Gra będzie miała premierę w USA, Kanadzie, Meksyku, Europie, Australii i Nowej Zelandii.

  Zarząd Spółki zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż może mieć ona istotny wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta oraz potencjalnie istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w Alternatywnym Systemie obrotu.

  pokaż więcej