Raporty informacji poufnej

 • Korekta raportu ESPI nr 2/2019 z dnia 18 lutego 2019 roku Ustalenie daty premiery gry DUNGEON & ALIENS na Nintendo Switch

  Zarząd Midven S.A. informuje, że w związku ze zmienianą daty premiery gry DUNGEON & ALIENS na konsoli Nintendo Switch na dzień 15 marca 2019 roku, koniecznym stała się korekta raportu ESPI nr 2/2019 z dnia 18 lutego 2019 roku Ustalenie daty premiery gry DUNGEON & ALIENS na Nintendo Switch. W związku z powyższym skorygowana treść raportu brzmi następująco:

  Zarząd Midven S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent") w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 24/2018 z dnia 3.10.2018 r. (dot. zawarcia umowy licencyjnej z Kool2Play sp. z o.o.) oraz w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 1/2019 z dnia 05.02.2019 r. (dot. informacji o grze DUNGEON & ALIENS na Nintendo Switch) informuję o ustaleniu daty premiery gry DUNGEON & ALIENS ("Gra") na konsoli Nintendo Switch na dzień 15 marca 2019 roku.

  Gra będzie miała premierę w USA, Kanadzie, Meksyku, Europie, Australii i Nowej Zelandii. Cena Gry będzie wynosić 3,99 EUR/USD.

  Zarząd Spółki zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż może mieć ona istotny wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta oraz potencjalnie istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w Alternatywnym Systemie obrotu.

  pokaż więcej
 • Ustalenie daty premiery gry DUNGEON & ALIENS na Nintendo Switch

  Zarząd Midven S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej: "Emitent"_ w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 24/2018 z dnia 3.10.2018 r. _dot. zawarcia umowy licencyjnej z Kool2Play sp. z o.o. oraz w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 1/2019 z dnia 05.02.2019 r. _dot. informacji o grze DUNGEON & ALIENS na Nintendo Switch_ informuję o ustaleniu daty premiery gry DUNGEON & ALIENS _"Gra"_ na konsoli Nintendo Switch na dzień 28 luty 2019 roku.

  Gra będzie miała premierę w USA, Kanadzie, Meksyku, Europie, Australii i Nowej Zelandii. Cena Gry będzie wynosić 3,99 EUR/USD.

  Zarząd Spółki zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż może mieć ona istotny wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta oraz potencjalnie istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w Alternatywnym Systemie obrotu.

  pokaż więcej
 • Informacja dot. gry DUNGEON & ALIENS na Nintendo Switch

  Zarząd Midven S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 24/2018 z dnia 3.10.2018 r. informuje, że został zakończony proces certyfikacji gry DUNGEON & ALIENS („Gra”) na konsoli Nintendo Switch.

  Premiera Gry na Nintendo Switch odbędzie się w ciągu najbliższego miesiąca. Ostateczny termin premiery Gry po jego potwierdzeniu przez Nintendo zostanie podany przez Emitenta w formie osobnego komunikatu. Gra będzie miała premierę w USA, Kanadzie, Meksyku, Europie, Australii i Nowej Zelandii.

  Zarząd Spółki zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż może mieć ona istotny wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta oraz potencjalnie istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w Alternatywnym Systemie obrotu.

  pokaż więcej
 • Ustalenie daty premiery gry ESTIMAN na Nintendo Switch

  Zarząd Midven S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 24/2018 z dnia 3.10.2018 r. (dot. zawarcia umowy licencyjnej z Kool2Play sp. z o.o.) oraz w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 38/2018 z dnia 29.11.2018 r. (dot. informacji o grze ESTIMAN na Nintendo Switch), informuje o ustaleniu daty premiery gry ESTIMAN („Gra”) na konsoli Nintendo Switch na dzień 2 luty 2019 roku. Producentem gry jest firma Kool2Play.

  Gra będzie miała premierę w USA, Kanadzie, Meksyku, Europie, Australii i Nowej Zelandii. Cena Gry będzie wynosić 3,99 EUR/USD.

  Zarząd Spółki zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż może mieć ona istotny wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta oraz potencjalnie istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w Alternatywnym Systemie obrotu.

  pokaż więcej
 • Zawarcie umowy inwestycyjnej i dokonanie inwestycji w Kool2Play sp. z o.o.

  Zarząd Midven S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) informuje, iż w dniu 4 grudnia 2018 roku zawarł z Kool2Play sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Kool2Play”) oraz trzema osobami fizycznymi umowę inwestycyjną (dalej: „Umowa”).

  Przedmiotem Umowy jest określenie zasad zawiązania i wspólnego rozwijania Kool2Play zajmującej się tworzeniem gier komputerowych oraz działaniami marketingowymi produktów z branży gier komputerowych.

  W ramach przedmiotowej Umowy Emitent dokonał również inwestycji w Kool2Play poprzez objęcie 150 udziałów w Kool2Play o wartości nominalnej 100 zł każdy udział. Inwestycja (opłacenie objętych udziałów) zostanie przez Emitenta dokonana w ciągu 5 dni od zawarcia umowy inwestycyjnej

  W umowie inwestycyjnej znalazły się również postanowienia dotyczące zmiany umowy spółki Kool2Play, które mają na celu jej dostosowanie do uzgodnień Umowy oraz zabezpieczenie interesów Emitenta. Spółka Kool2Play jest również udziałowcem spółki zależnej KoolThings sp. z o.o., doświadczonej agencji zajmującej się specjalistycznymi usługami z zakresu międzynarodowej promocji dla największych światowych wydawców gier.

  Kolejnymi działaniami jakie będą podejmowane w ramach zawartej Umowy jest m.in. zmiana formy prawnej Kool2Play poprzez dokonanie jej wewnętrznej restrukturyzacji i przekształcenie w spółkę akcyjną, a na kolejnym etapie podjęcie działań w celu wprowadzenia akcji Kool2Play do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

  Umowa jest realizacją działań Emitenta w zakresie inwestycji w gry i oprogramowania.

  pokaż więcej