Aktualności

 • Plany rozwojowe na 2015 rok

  Celem Zarządu Midven SA jest tworzenie wartości w budowaniu grupy kapitałowej w obszarze usług oraz podmiotów związanych z nowymi technologiami. W Nowym Roku zamierzamy za pośrednictwem spółek zależnych dokonywać inwestycji w przedsięwzięcia związane z tworzeniem produktów technologicznych jak i przejmować pakiety udziałów w spółkach będących typowymi 'software house'.

  Fundusz Technologiczny InQubit, realizowany wspólnie z giełdowym Integer.pl SA zamierza natomiast inwestować w przedsięwzięcia technologiczne na globalną skalę będące kompatybilnymi z usługami paczkomatów. W zakresie rozwoju spółki istotnym jest również cykliczny wzrost wyników finansowych z jednoczesnym wzrostem wartości spółki.

  pokaż więcej
 • Informacja liczbie ogólnej akcji w Spółce oraz liczbie głosów zgodnie z art. 4023 § 1 pkt 2 k.s.h.

  W dniu 17 listopada 2014 roku, tj. na dzień publikacji ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Midven S.A. na dzień 4 grudnia 2014 roku:

  1. ogólna liczba akcji w Spółce wynosi 1.121.250 akcji;

  2. ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu wynosi 1.121.250 głosów.

  pokaż więcej
 • Informacja o liczbie ogólnej akcji w Spółce i liczbie głosów zgodnie z art. 4023 § 1 pkt 2 k.s.h.

  W dniu 7 listopada 2014 roku, tj. na dzień publikacji ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Midven S.A. na dzień 4 grudnia 2014 roku:

   

  1. ogólna liczba akcji w Spółce wynosi 1.121.250 akcji;

  2. ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu wynosi 1.121.250 głosów.

  pokaż więcej
 • Midven inwestuje w Inkubator Technologiczny

  Midven SA obok giełdowej spółki Integer.pl S.A. dołączył do grona udziałowców spółki Mlogos Sp. z o.o., będącej funduszem inwestycyjnym typu Venture Capital inwestującym w spółki z zakresu nowych technologii.

   

  Celem spółki są inwestycje w projekty i pomysły z zakresu nowych technologii, które jednocześnie mogą być kompatybilnymi dla usług spółki Integer.pl czy też podmiotów zależnych związanych z usługami logistycznymi. Docelowo spółka Mlogos Sp. z o.o. dokona zmiany nazwy na InQubit Sp. z o.o., zaś większościowym udziałowcem Inkubatora Technologicznego jest grupa Integer.pl S.A., której to Prezes Zarządu Rafał Brzoska jest również aktywnym prywatnym inwestorem finansowym w spółki związane z nowymi technologiami.

   

  Zamierzamy skupiać swoją uwagę inwestycyjną w przedsięwzięcia, które potencjalnie tworzą efekty synergii z usługami grupy Integer.pl w dynamicznie rosnących rynkach” – powiedział Rafał Markiewicz, Prezes Zarządu Mlogos Sp. z o.o. „Interesują nas głównie projekty z obszaru rozwiązań e-commerce, które jednocześnie można adaptować na innych rynkach na których rozwijana jest sieć paczkomatów” – dodał Rafał Markiewicz.

  pokaż więcej
 • Zapytanie ofertowe na wykonanie systemu informatycznego

  W związku z realizacją Projektu "Wdrożenie internetowego systemu B2B w przedsiębiorstwie automatyzującego procesy biznesowe Wnioskodawcy z kluczowymi Partnerami księgowymi oraz prawnymi" (Umowa o dofinansowanie Projektu nr UDA-POIG.08.02.00-14-565/14-00 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka), firma Midven S.A. zaprasza do złożenia ofert na wykonanie zamówienia.

  Zapytanie ofertowe

  Załącznik Nr 1

  Załącznik Nr 2

  Załącznik Nr 3

  Załącznik Nr 4

  Załącznik Nr 5

  pokaż więcej