Aktualności

 • MIDVEN SA nabywa akcje BLU Asset Management SKA

  BLU Asset Management Sp. z o.o. SKA świadczy usługi polegające na kompleksowym doradztwie w zakresie restruktyzacji i optymalizacji funkcjonowania firm, których celem jest wzrost wartości danego przedsiębiorstwa. Spółka zapewnia klientom korzystne rozwiązanie w postaci kompleksowego doradztwa w procesie restrukturyzacyjnym podmiotów z możliwością jednoczesnego uruchomienia środków pieniężnych w przypadku wystąpienia takiej potrzeby w ramach realizowanego procesu.

  Produkt finansowania skierowany jest przede wszystkim do małych i średnich przedsiębiorstw zainteresowanych optymalizacją podstawowych procesów w celu wzmocnienia pozycji konkurencyjnej na rynku.

  pokaż więcej
 • Midven nabywa udziały firmy technologicznej

  Mizaco Sp. z o.o. jest spółką działającą w obszarze rozwiązań w segmencie mobilnym dla małych i średnich firm z jednoczesnym nakierowaniem na wsparcie dla przedsiębiorców zainteresowanych tworzeniem aplikacji posiadających ukształtowany biznes model. Celem spółki są inwestycje w projekty mobilne w fazie seed / start up, oferując nie tylko wsparcie doradcze w prowadzonych przedsięwzięciach ale również realizację wybranych aplikacji mobilnych, które będą rozwijane przez przedsiębiorców od strony operacyjnej.

  pokaż więcej
 • Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów zgodnie z art. 4023 § 1 pkt 2 k.s.h.

  W dniu 28 maja 2014 roku, tj. na dzień publikacji ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Midven S.A. na dzień 25 czerwca 2014 roku:

   
  1. ogólna liczba akcji w Spółce wynosi 1.121.250 akcji;
  2. ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu wynosi 1.121.250 głosów.
  pokaż więcej
 • Midven SA zaliczył w I kwartale znaczącą poprawę wyników finansowych

  W I kwartale br. Midven SA wypracował ponad 423 tysiące złotych w ujęciu jednostkowych wyników finansowych w porównaniu do 97 tysięcy złotych z roku ubiegłego. Zysk netto w I kwartale wyniósł natomiast ponad 265 tysięcy złotych w stosunku do 20 tysięcy złotych w porównywalnym okresie zeszłego roku. Efektem wzrostowych przychodów oraz zysków Spólki jest konsekwentna realizacja umów doradczych na rzecz giełdowych podmiotów a tym samym potencjał do osiągnięcia jeszcze lepszych wyników finansowych w przyszłości.

  Dotychczas Midven SA przeprowadził szereg udanych transakcji doradczych dla wielu spółek giełdowych w zakresie wsparcia przy przeprowadzaniu emisji obligacji jak i częściowych fuzji i przejęć. Współpracował z takimi podmiotami jak MW Trade SA, Gino Rossi SA, Mewa SA, Redan SA czy ostatnio Warimpex AG. Mając na względzie dobre relacje biznesowe z większością spółek giełdowych z GPW, Zarząd Midven SA podjął decyzję o rozszerzeniu działalności usług doradczych poprzez adresowanie ich w szerszym zakresie w postaci doradztwa strategicznego czy też konsultingu IT na poczet klientów w ramach tworzenia przez nich zaawansowanych rozwiązań technologicznych.

  Niezależnie od działalności w zakresie doradztwa finansowego, Midven SA jest również aktywnym inwestorem kapitałowym w podmioty o jednoznacznym biznes modelu z możliwym potencjałem wzrostu. Aktualnie w portfolio spółki znajdują się 3 podmioty notowane na rynku NewConnect jak i choćby właściciel 3-go największego kantoru internetowego. Spółka w dalszym ciągu zamierza realizować rozwój portfela inwestycyjnego w przedsięwzięcia z zakresu nowych technologii, w szczególności takich obszarach, których usługi czy produkty mogą być dystrybuowane na rynki międzynarodowe.

  Wartym zwrócenia uwagi jest fakt, iż w chwili publikacji raportu za I kwartał br., Zarząd Spółki powziął informację o kolejnym przyznanym dofinansowaniu z Unii Europejskiej na poczet Midven SA w kwocie 415.450 złotych na projekt stworzenia zaawansowanego systemu zarządzania dokumentacją.

  pokaż więcej
 • Pozyskanie finansowania dla spółki windykacyjnej

  Kancelaria Medius S.A. jest spółką zajmującą się usługami finansowymi z nakierowaniem na obsługę wierzytelności dla małych i średnich przedsiębiorstw. Firma koncentruje swoje usługi również w zakresie pakietu gwarancji wypłacalności dla średnich i dużych firm, restrukturyzacji zobowiązań, raportów handlowych czy wykupu portfeli wierzytelności.

  pokaż więcej