Aktualności

 • Transakcja przejęcia spółki IT przez firmę InData Software SA

  Transakcja miała charakter nabycia udziałów poprzez emisję nowych akcji w InData Software S.A. na rzecz aktualnych udziałowców przejmowanego podmiotu.

  Spółka z branży informatycznej tworzy grupę kapitałową, w skład której wchodzą podmioty wdrażające oprogramowanie dla biznesu, jak choćby systemów B2B czy też aplikacji mobilnych. Spółka realizuje usługi dla takich klientów jak Mennica Polska S.A., Pfleiderer S.A. czy Komandor S.A. Grupa kapitałowa spółki przejmowanej zatrudnia 50 specjalistów z dziedziny e-biznesu oraz e-marketingu.

  Midven S.A. występował w roli doradcy po strony spółki IT będącej stroną przejmowaną przez InData Software S.A.

  pokaż więcej
 • Wzrost zysku MIDVEN SA o 861% w porównaniu do 2012 roku

  Dobry wynik finansowy uzyskany przez spółkę to efekt konsekwentnie założonej i realizowanej strategii rozwoju Midven S.A. poprzez prowadzone projekty doradcze, jak również posiadane portfolio inwestycyjne. W I kwartale br. spółka zrealizowała dwie emisje obligacji dla spółek giełdowych, jak również pozyskała kapitał akcyjny dla innego podmiotu notowanego na rynku głównym GPW. W dalszym zakresie jest w procesie usług doradczych dla innych podmiotów notowanych na parkietach giełdowych, jak również prowadzi projekty związane z fuzjami i przejęć dla wybranych inwestorów finansowych.

  Bazując na swojej działalności doradczo - inwestycyjnej, Midven S.A. jest także aktywnym inwestorem finansowym w firmy o wysokim potencjale wzrostu a tym samym możliwym znaczącym zwrocie z inwestycji. Aktualnie w portfolio spółki znajdują się zarówno podmioty już będące publicznymi (jak Kancelaria Medius S.A. czy Logzact S.A.), jak również będące te niepublicznymi dla docelowo zmierzające na rynek NewConnect.

  pokaż więcej
 • Udany debiut giełdowy MIDVEN SA na rynku NewConnect

  Debiut Midven S.A. to 19 w tym roku oraz 442 spółka notowana na alternatywnym rynku akcji.

  Midven S.A. jest spółką doradczo - inwestycyjną, specjalizującą się w usługach doradczych dla spółek giełdowych jak również inwestycjach kapitałowych w spółki związane z nowymi technologiami. Do obrotu zostało wprowadzonych 1.121.500 akcji stanowiących 100% kapitału zakładowego. W marcu Midven S.A. przeprowadził ofertę prywatną plasując 121.500 akcji po 4 złote za walor. Pozyskany kapitał zostanie przeznaczony na kolejne inwestycje w spółki zmierzające na rynek NewConnect o możliwym znaczącym zwrocie z inwestycji. Aktualnie w portfolio Midven S.A. znajdują się spółki notowane już na alternatywnym rynku giełdowym (np. Kancelaria Medius S.A.), bądź takie, które powinny na niego trafić do końca bieżącego roku.

  Firma działa również na rynku polskim w imieniu amerykańskiego funduszu Private Equity - Yorkville Advisors LLC, inwestującego w spółki giełdowe w 28 krajach na całym świecie. Dotychczas na poczet funduszu, Midven S.A. doprowadził do podpisania umów inwestycyjnymi ze spólkami giełdowymi na łączną sumę przekraczającą 77 milionów złotych.

  W 2012 roku Midven S.A. zanotował 1,3 milionów złotych przychodów i 0,8 miliona złotych zysku netto. Za rok 2013 spółka prognozuje osiągnięcie przychodów na podobnym poziomie.

  pokaż więcej
 • Udany debiut giełdowy Logzact SA na rynku NewConnect

  Logzact S.A. jest spółką powstałą w 2008 roku zajmującą się świadczeniem usług związanych z projektowaniem, wdrażaniem oraz serwisowaniem zintegrowanych systemów logistycznych.

  pokaż więcej
 • MIDVEN SA inwestuje w technologie automatyki logistycznej

  Logzact S.A. jest spółką świadczącą szeroki zakres usług związanych z projektowaniem, wdrażaniem oraz serwisowaniem zintegrowanych systemów logistycznych. Spółka powstała w 2008 roku przejęła kompetencje, referencje oraz 20 lat doświadczeń zdobytych przez zespół pracowników działających najpierw pod banderą firmy Emax a następnie giełdowej spółki Sygnity. W zakresie realizacji złożonych projektów spółka ściśle współpracuje ze światowymi liderami branży automatyki logistycznej wykorzystując oferowane przez nich produkty oraz technologie. W gronie strategicznych partnerów a zarazem głównych akcjonariuszy jest szwajcarska firma Swisslog Holding AG, będaca jednocześnie globalnym dostawcą w 20 krajach zintegrowanych rozwiązań logistycznych dla szpitali, centrów dystrybucyjnych czy obiektów magazynowych.

  iFusion S.A. jest spółką specjalizującą się w dostarczaniu zintegrowanej komunikacji dostępnej za pośrednictwem sieci Internet. W realizowanych projektach na poczet takich medialnych klientów jak choćby TVP czy Agora, spółka wykorzystuje najnowsze technologie mobilne oraz rozwiązania internetowe oparte o filozofię Web 2.0.

  pokaż więcej