Aktualności

 • Udana emisja obligacji dla Logzact SA

  Logzact S.A. jest spółką powstałą w 2008 roku, notowaną od 2013 roku na rynku giełdowym NewConnect. Spółka zajmuje się świadczeniem usług związanych z projektowaniem, wdrażaniem oraz serwisowaniem zintegrowanych systemów logistycznych.

  pokaż więcej
 • Wzrost zysku MIDVEN SA o 861% w porównaniu do 2012 roku

  Dobry wynik finansowy uzyskany przez spółkę to efekt konsekwentnie założonej i realizowanej strategii rozwoju Midven S.A. poprzez prowadzone projekty doradcze, jak również posiadane portfolio inwestycyjne. W I kwartale br. spółka zrealizowała dwie emisje obligacji dla spółek giełdowych, jak również pozyskała kapitał akcyjny dla innego podmiotu notowanego na rynku głównym GPW. W dalszym zakresie jest w procesie usług doradczych dla innych podmiotów notowanych na parkietach giełdowych, jak również prowadzi projekty związane z fuzjami i przejęć dla wybranych inwestorów finansowych.

  Bazując na swojej działalności doradczo - inwestycyjnej, Midven S.A. jest także aktywnym inwestorem finansowym w firmy o wysokim potencjale wzrostu a tym samym możliwym znaczącym zwrocie z inwestycji. Aktualnie w portfolio spółki znajdują się zarówno podmioty już będące publicznymi (jak Kancelaria Medius S.A. czy Logzact S.A.), jak również będące te niepublicznymi dla docelowo zmierzające na rynek NewConnect.

  pokaż więcej
 • Udany debiut giełdowy MIDVEN SA na rynku NewConnect

  Debiut Midven S.A. to 19 w tym roku oraz 442 spółka notowana na alternatywnym rynku akcji.

  Midven S.A. jest spółką doradczo - inwestycyjną, specjalizującą się w usługach doradczych dla spółek giełdowych jak również inwestycjach kapitałowych w spółki związane z nowymi technologiami. Do obrotu zostało wprowadzonych 1.121.500 akcji stanowiących 100% kapitału zakładowego. W marcu Midven S.A. przeprowadził ofertę prywatną plasując 121.500 akcji po 4 złote za walor. Pozyskany kapitał zostanie przeznaczony na kolejne inwestycje w spółki zmierzające na rynek NewConnect o możliwym znaczącym zwrocie z inwestycji. Aktualnie w portfolio Midven S.A. znajdują się spółki notowane już na alternatywnym rynku giełdowym (np. Kancelaria Medius S.A.), bądź takie, które powinny na niego trafić do końca bieżącego roku.

  Firma działa również na rynku polskim w imieniu amerykańskiego funduszu Private Equity - Yorkville Advisors LLC, inwestującego w spółki giełdowe w 28 krajach na całym świecie. Dotychczas na poczet funduszu, Midven S.A. doprowadził do podpisania umów inwestycyjnymi ze spólkami giełdowymi na łączną sumę przekraczającą 77 milionów złotych.

  W 2012 roku Midven S.A. zanotował 1,3 milionów złotych przychodów i 0,8 miliona złotych zysku netto. Za rok 2013 spółka prognozuje osiągnięcie przychodów na podobnym poziomie.

  pokaż więcej
 • Udany debiut giełdowy Logzact SA na rynku NewConnect

  Logzact S.A. jest spółką powstałą w 2008 roku zajmującą się świadczeniem usług związanych z projektowaniem, wdrażaniem oraz serwisowaniem zintegrowanych systemów logistycznych.

  pokaż więcej
 • Realizacja emisji obligacji dla GC Investment SA

  GC Investment S.A. jest spółką notowaną na parkiecie NewConnect, działającą na rynku nieruchomości komercyjnych na Górnym Śląsku. Firma specjalizuje się od lat w projektach typu 'brown field' realizując szereg projektów inwestycyjnych zlokalizowanych w centrach miast lub na terenach poprzemysłowych przeznaczonych do rewitalizacji. Dotychczas GC Investment S.A. zrealizował 36 projektów inwestycyjnych takich jak markety, supermarkety spożywcze, obiekty handlowe typu DIY, stacje paliw, salony samochodowe czy hale magazynowe. Za swoje dokonania, spółka otrzymała szereg wyróżnień oraz nagród jak choćby: Medal Europejski czy Gazele Biznesu.

  GC Investment S.A. podtrzymuje plany przeniesienia notowań spólki z parkietu NewConnect na główny parkiet giełdowy GPW.

  pokaż więcej