Aktualności

 • Mizaco i Dansk Soft z Grupy Midven wejdą w branżę gier mobilnych

  Spółka Mizaco, w której notowana na NewConnect spółka Midven S.A. posiada udziały rozszerzy swoje portfolio o produkcję i projektowanie gier na urządzenia mobilne. Z kolei Dansk Soft jest właśnie w trakcie tworzenia działu, który będzie zajmował się realizacją gier na zlecenie klientów w segmencie "Real World data" czyli opartych o rozwiązania zastosowane min. w aplikacji Pokemon Go firmy Nintendo. Midven S.A aktywnie wspiera rozwój spółek portfelowych i doradza w zakresie realizacji strategii nastawionej na komercjalizację doświadczeń Mizaco w zakresie rozwiązań mobilnych.

  - Mizaco zebrało bardzo dużo doświadczeń jeśli chodzi o rozwiązania i oprogramowanie mobilne dla firm, stąd dla rynku nie powinno być zaskoczeniem, że spółka będzie chciała to wykorzystać wchodząc w bardzo perspektywiczną branżę gier mobilnych – powiedział  Andrzej Zając, Prezes Zarządu Midven S.A. – Mizaco ma potencjał, by zająć istotne miejsce nie tylko wśród podwykonawców, pracujących dla deweloperów gier, ale również w zakresie tworzenia własnych produkcji – dodaje Andrzej Zając.

  Strategia Dansk Soft zakłada z kolei realizację projektu B2B skierowanego do producentów gier i skupić się na przygotowaniu gier mobilnych dla deweloperów zewnętrznych oraz własnych produkcjach. Będzie również ściśle współpracowało z Mizaco, by osiągnąć jak najwięcej synergii w nowej dla Grupy Midven branży.

  - Dansk Soft jest w trakcie zwiększenia zatrudnienia i kompletowaniu optymalnego składu zespołu programistów i obecnie poszukuje również pracowników z doświadczeniem w tworzeniu gier – mówi Andrzej Zając z Midven. – Wejście w nowy segment oczywiście nie oznacza rezygnacji z dotychczasowych usług, które firma świadczy na europejskim rynku – dodaje prezes Midven.

  Przypomnijmy, że Dansk Soft pozyskała w ostatnim czasie kontrakt  w branży ubezpieczeniowej w Skandynawii, a dotychczas realizowała projekty dla firm na 5 zagranicznych rynkach. Dansk Soft zamierza również rozwijać własne produkty, jak również zwiększyć liczbę oddziałów w Polsce.

  Z kolei Mizaco rozpoczęła już prace koncepcyjne nad własnymi produkcjami, które będzie chciała realizować w przyszłości. Zespół spółki, który będzie odpowiadał za produkcje gier mobilnych chce skoncentrować się oprócz standardowych tytułów na grach wykorzystujących tzw. rozwiązania „real word data”, które polegają na przenikaniu się świata gier z otoczeniem gracza. Zdaniem wielu specjalistów, aplikacje gdzie otoczenie w którym przebywamy ma wpływ na rozgrywkę jest jednym z najbardziej perspektywicznych segmentów cyfrowej i mobilnej rozrywki, co potwierdza w ostatnich tygodniach sukces gry Pokemon Go. Midven wspierając rozwój obu spółek, w których posiada udziały liczy również na synergie dotyczące cyfrowej rozrywki dzięki współpracy spółki Mizaco z Dansk Soft.

  - Podstawą działania Mizaco będą gry mobilne, na które rynek systematycznie rośnie. Z kolei Dank Soft dysponując zespołem programistów może być wsparciem dla realizacji tej strategii, ale ma też ambicje bycia samodzielnym wydawcą gier. Dysponując odpowiednimi narzędziami, takimi jak aplikacje dedykowane produkcji gier mobilnych oba podmioty mogą z powodzeniem zaistnieć na światowym rynku rozrywki mobilnej – podsumowuje  Andrzej Zając, Prezes Zarządu Midven S.A.

  Midven S.A. działa w oparciu o 2 filary: rozwoju projektów B2B w segmencie SaaS, oraz aktywnym wspieraniu portfolio w globalnym rozwoju produktów własnych. Nad własnymi innowacyjnymi rozwiązaniami pracuje m.in. spółka Parcel Technik S.A., z branży logistycznej, która wdraża na międzynarodowym rynku rozwiązanie wspierające dystrybucję i odbiór przesyłek. Własne produkty tworzy również spółka z Grupy Midven - Dansk Soft. Midven jest również udziałowcem w Inkubatorze Technologicznym InQubit, (wraz z giełdowym Integer.pl S.A.). InQubit dzięki własnym środkom i możliwemu dofinansowaniu unijnemu ma wspierać projekty seed/start up przy jednoczesnym wykorzystaniu potencjału paczkomatów Integer.pl oraz ‘skrytkomatów’ Parcel Technik.

  W segmencie projektów B2B, Midven opiera się na spółce zależnej Midven Business Solutions, która planuje rozwijać przedsięwzięcia w obszarze B2B w segmencie SaaS. Podstawowym kryterium w doborze projektów jakim kieruje się Midven S.A. jest budowanie wartości poprzez obecność na rynku globalnym, ale również prowadzenie działalności która pozwoli na sukcesywne wypłacanie dywidendy ze spółki w kolejnych latach.

  Midven S.A. zamierza w dalszym ciągu angażować się kapitałowo pośrednio lub bezpośrednio w przedsięwzięcia oraz spółki technologiczne z obszarów marketplace czy też aplikacji stanowiących synergię z paczkomatami® InPost.

  pokaż więcej
 • Midven zwiększa udział w Parcel Technik

  Midven S.A. jako grupa kapitałowa działająca w obszarze nowych technologii, notowana na rynku giełdowym NewConnect, zwiększyła poziom udziału w producencie tanich skrytek pocztowych (skrytkomatów) – Parcel Technik S.A.

  Midven na mocy podpisanej umowy cywilno prawnej dokonał poza rynkiem giełdowym inwestycji w spółkę Parcel Technik S.A. Do czasu zawartej umowy, Midven posiadał 9,42% kapitału zakładowego PTE. Po zawarciu umowy inwestycyjnej, zwiększył swój udział do 26,56% giełdowej spółki notowanej na rynku NewConnect.

  Parcel Technik S.A. jest spółką skoncentrowaną na realizacji innowacyjnych rozwiązań w zakresie dystrybucji przesyłek oraz usług kurierskich z jednoczesnym tworzeniem tanich skrytek pocztowych (skrytkomatów) na poszczególne rynki globalne, tj. niemiecki, czeski czy też rynki afrykańskie.

  pokaż więcej
 • Midven S.A. zadebiutuje na GPW w przyszłym roku – inwestuje w platformę B2B

  Midven S.A. – notowana na NewConnect grupa kapitałowa działającą ze szczególnym uwzględnieniem obszaru nowych technologii zakłada debiut na GPW w przyszłym roku. Spółka wybrała już doradców, którzy wspomagają spółkę w przygotowaniach do zmiany parkietu. Zarząd Midven nie wyklucza emisji akcji, której celem będzie dofinansowanie wybranych projektów z portfolio Midven. Spółka poinformowała również o podpisaniu listu intencyjnego w sprawie inwestycji w rozwiązanie B2B w segmencie ‘business travel’.

  Midven S.A. działa w oparciu o 2 filary: rozwoju projektów B2B w segmencie SaaS, oraz aktywnym wspieraniu portfolio w globalnym rozwoju produktów własnych. Spółka duże nadzieje wiąże z rozwijanymi produktami przez spółkę Parcel Technik S.A., notowaną na NewConnect, która działa w segmencie usług logistycznych z własnym produktem ‘skrytkomatów’ o potencjale globalnym. Własne produkty tworzy również spółka z Grupy Midven - Dansk Soft. Midven jest również udziałowcem w Inkubatorze Technologicznym InQubit, (wraz z giełdowym Integer.pl S.A.). InQubit dzięki własnym środkom i możliwemu dofinansowaniu unijnemu ma wspierać projekty seed/start up przy jednoczesnym wykorzystaniu potencjału paczkomatów Integer.pl oraz ‘skrytkomatów’ Parcel Technik.

  W segmencie projektów B2B, Midven opiera się na spółce zależnej Midven Business Solutions, która planuje rozwijać przedsięwzięcia w obszarze B2B w segmencie SaaS. Podstawowym kryterium w doborze projektów jakim kieruje się Midven S.A. jest budowanie wartości poprzez obecność na rynku globalnym, ale również prowadzenie działalności która pozwoli na sukcesywne wypłacanie dywidendy ze spółki w kolejnych latach.

  Midven S.A. rozwija zarówno projekty, które znajdują się na wczesnym etapie rozwoju, jak i usługi które są z powodzeniem oferowane międzynarodowym klientom. Przykładem działalności na międzynarodowym rynku jest spółka Dansk Soft w której Midven S.A. posiada większościowe udziały. W ostatnim czasie pozyskała ona kontrakt w branży ubezpieczeniowej w Skandynawii.  Projektem, z którym Midven wiąże również nadzieje we wzroście wartości jest EneGas.pl, który pomaga optymalizować zużycie energii w oparciu o redukcję poboru mocy w krytycznych dla systemu przesyłowego momentach, jak również generowania dodatkowych oszczędności z tytułu sprzedaży tzw. negawatów. Tego typu projekty działają z powodzeniem w Wielkiej Brytanii. EneGas.pl zamierza oferować swoje usługi firmom produkcyjnym, handlowym czy też zarządzającym nieruchomościami w oparciu o autorskie rozwiązania. Spółka nawiązała również współpracę z firmą, która z powodzeniem działa na rynku w UK, zapewniając sobie możliwe wsparcie w zakresie już dostępnych rozwiązań.

  Midven S.A. zamierza w dalszym ciągu angażować się kapitałowo pośrednio lub bezpośrednio w przedsięwzięcia oraz spółki technologiczne z obszarów marketplace czy też aplikacji stanowiących synergię z paczkomatami® InPost. Aktualnie w portfolio Midven znajdują się spółki jak wspomniany Parcel Technik SA, Dansk Soft Sp. z o.o. czy też fundusz technologiczny InQubit Sp. z o.o., realizowany wspólnie z giełdowym Integer.pl S.A., którego założeniem są inwestycje w początkowe stadia projektów i przedsięwzięć technologicznych z jednoczesną możliwością wsparcia ich ze strony paczkomatów® InPost oraz przyszłej sieci skrytkomatów PTE.

  pokaż więcej
 • Midven angażuje się w rozwój inwestycji EneGas

  Midven S.A. intensywnie inwestuje w innowacyjne rozwiązania technologiczne. Jednym z projektów, który wychodzi obecnie poza fazę inkubacji i jest intensywnie wspierany przez Midven S.A. w zakresie rozwoju inwestycji jest spółka działająca na rynku zarządzania energią oraz optymalizacji jej zużycia – EneGas.pl

  -„Nasze zaangażowanie w rozwój EneGas.pl sukcesywnie się zwiększa wraz z postępem prac i coraz większą skalą działalności” – mówi Andrzej Zając, zarządzający Midven S.A. – „Dostrzegamy bardzo duży potencjał na rynku negawatów i jestem przekonany, że kompleksowe rozwiązania oparte o system IT jakimi dysponuje EneGas.pl mają szansę odnieść sukces nie tylko w Polsce, ale również na globalnym rynku” – dodaje Andrzej Zając.

  Optymalizacja EneGas.pl działa w oparciu o redukcję poboru mocy w krytycznych dla systemu przesyłowego momentach, jak również generowania dodatkowych oszczędności z tytułu sprzedaży tzw. negawatów. Tego typu projekty działają z powodzeniem w Wielkiej Brytanii. EneGas.pl zamierza oferować swoje usługi firmom produkcyjnym, handlowym czy też zarządzającym nieruchomościami w oparciu o autorskie rozwiązania. Spółka nawiązała również współpracę z firmą, która z powodzeniem działa na tym rynku w UK, zapewniając sobie jej wsparcie w zakresie już dostępnych rozwiązań.

  Enegas.pl jest jednym z projektów, które maja szansę nie tylko zrewolucjonizować rynek kosztów energii w Polsce ale również wejść na rynek globalny ze swoimi usługami, gdzie niedobory energii oraz optymalizacja jej zużycia zaczynają być jednymi z najbardziej poszukiwanych usług przez klientów korporacyjnych. Można przyjąć, że zarówno koszty energii jak i zapewnienie jej nieprzerwanych dostaw decydują często o rentowności prowadzonej działalności.

  Spółka jest już po wstępnych rozmowach z potencjalnymi firmami, dla których EneGas.pl może być wsparciem w zakresie optymalizacji kosztów energii oraz jednocześnie idącymi za tym korzyściami finansowymi. EneGas.pl oczekuje, że w kolejnych miesiącach uda mi się wdrożyć pierwsze testy systemu.

  Inwestycja w Enegas.pl jest przykładem konsekwentnej realizacji strategii Midven S.A., która skupia się na podmiotach w obszarach: B2B w SaaS, marketplace oraz rozwiązania technologiczne z możliwością ich globalnego skalowania. W portfolio Midven S.A. znajdują się również: Parcel Technik, Dansk Soft, czy też fundusz seed/start up InQubit, realizowany wspólnie z giełdowym Integer.pl S.A.

  pokaż więcej
 • Dansk Soft z grupy Midven pozyskał kluczowy kontrakt w Skandynawii

  Midven S.A. notowana na NewConnect grupa kapitałowa ukierunkowana na przedsięwzięcia z obszaru nowych technologii, konsekwentnie realizuje strategię wspierania rozwoju kompetencji w grupie kapitałowej do obsługi projektów IT na skalę globalną. W ostatnim czasie, spółka Dansk Soft w którym Midven S.A. posiada większościowe udziały pozyskała kontrakt w branży ubezpieczeniowej w Skandynawii. To już kolejna umowa firmy informatycznej z Trójmiasta, która do tej pory realizowała projekty dla firm na 5 zagranicznych rynkach.

  Zgodnie z nową strategią Midven S.A., spółka stawia na 2-obszary działalności: inwestycje oraz tworzenie rozwiązań w obszarze B2B w segmencie SaaS, jak również angażowanie się kapitałowe pośrednio lub bezpośrednio w spółki technologiczne posiadające ciekawe produkty o zasięgu globalnym. Dansk Soft, zajmuje kluczową pozycję w Grupie Kapitałowej Midven S.A. właśnie w drugim z sygnalizowanych w strategii obszarów. Dzięki kompetencjom i doświadczeniu w tworzeniu systemów dedykowanych CRM/ERP, ma się stać centrum usług IT nie tylko dla całej Grupy Kapitałowej, ale również w przypadku kolejnych przejęć wspierać nowe podmioty w zakresie możliwości wdrożeń własnych rozwiązań. Dansk Soft rozwija również własne produkty, coraz śmielej wkraczając w obszary związane z aplikacjami mobilnymi oraz Internet rzeczy (ang. Internet of Things – IoT). Firma zarówno realizuje zaawansowane rozwiązania IT dla klientów, jak również wspiera wedle wiedzy oraz doświadczenia projekty B2B, które w grupie Midven mają ogrywać swoją znaczącą rolę.

  Midven S.A. konsekwentnie wzmacnia rolę Dansk Soft, zapewniając wsparcie biznesowe we współpracy z drugim udziałowcem Dansk Soft - Trójmiejską firmą Volanto. Dzięki wspólnemu przedsięwzięciu z Volanto w Dansk Soft, zwiększono w krótkim czasie udział w rynku rozwiązań dla biznesu, pozyskano partnera dysponującego unikalnym know-how, oraz zapewniono dodatkowe wsparcie dla Grupy Kapitałowej Midven z ponad 50 specjalistami z obszaru IT również ze strony samego Volanto.

  - Jako Dansk Soft negocjujemy obecnie kolejne kontrakty, celując zwłaszcza w rynki skandynawskie i izraelski, nie zapominając zarazem o macierzystym rynku w zakresie realizacji rozwiązań IT dla potencjalnych klientów – powiedział Łukasz Olechnowicz, Prezes Zarządu Dansk Soft Sp. z o.o..

  Dansk Soft zamierza również rozwijać własne produkty, jak również zwiększyć liczbę oddziałów w Polsce. - Aktualnie prowadzimy rekrutację pracowników w tworzonym oddziale w Płocku aby zapewnić lepsze dotarcie do klientów w centralnej Polsce – dodał Tomasz Szczęsny, Dyrektor ds. Rozwoju i Sprzedaży Dansk Soft. Firma zamierza aktywnie uczestniczyć także w szkoleniu programistów dlatego też dołączyła do partnerów największej szkoły programowania w Polsce – Software Development Academy.

  - To inicjatywa, której Dansk Soft będzie częścią. Z jednej strony nasi najlepsi specjaliści będą dzielić się wiedzą, z drugiej zaś my będzie mogli zaprosić do współpracy najlepszych absolwentów – dodał Prezes Zarządu Dansk Soft.

  Midven S.A. chce również w dalszym ciągu angażować się kapitałowo w spółki technologiczne z obszarów marketplace czy też aplikacji stanowiących synergię z paczkomatami® InPost. Aktualnie oprócz udziałów w Dansk Soft, w portfolio Midven znajdują się także spółki: Parcel Technik SA, zajmujący się usługami logistycznymi w połączeniu z tworzeniem innowacyjnych rozwiązań technologicznych w zakresie dystrybucji przesyłek oraz usług kurierskich, jak również fundusz technologicznych InQubit Sp. z o.o., realizowany wspólnie z giełdowym Integer.pl S.A., którego założeniem są inwestycje w początkowe stadia projektów i przedsięwzięć technologicznych z jednoczesną możliwością wsparcia ich ze strony paczkomatów® InPost oraz przyszłej sieci skrytkomatów PTE.

  pokaż więcej