Aktualności

 • Dansk Soft z grupy Midven pozyskał kluczowy kontrakt w Skandynawii

  Midven S.A. notowana na NewConnect grupa kapitałowa ukierunkowana na przedsięwzięcia z obszaru nowych technologii, konsekwentnie realizuje strategię wspierania rozwoju kompetencji w grupie kapitałowej do obsługi projektów IT na skalę globalną. W ostatnim czasie, spółka Dansk Soft w którym Midven S.A. posiada większościowe udziały pozyskała kontrakt w branży ubezpieczeniowej w Skandynawii. To już kolejna umowa firmy informatycznej z Trójmiasta, która do tej pory realizowała projekty dla firm na 5 zagranicznych rynkach.

  Zgodnie z nową strategią Midven S.A., spółka stawia na 2-obszary działalności: inwestycje oraz tworzenie rozwiązań w obszarze B2B w segmencie SaaS, jak również angażowanie się kapitałowe pośrednio lub bezpośrednio w spółki technologiczne posiadające ciekawe produkty o zasięgu globalnym. Dansk Soft, zajmuje kluczową pozycję w Grupie Kapitałowej Midven S.A. właśnie w drugim z sygnalizowanych w strategii obszarów. Dzięki kompetencjom i doświadczeniu w tworzeniu systemów dedykowanych CRM/ERP, ma się stać centrum usług IT nie tylko dla całej Grupy Kapitałowej, ale również w przypadku kolejnych przejęć wspierać nowe podmioty w zakresie możliwości wdrożeń własnych rozwiązań. Dansk Soft rozwija również własne produkty, coraz śmielej wkraczając w obszary związane z aplikacjami mobilnymi oraz Internet rzeczy (ang. Internet of Things – IoT). Firma zarówno realizuje zaawansowane rozwiązania IT dla klientów, jak również wspiera wedle wiedzy oraz doświadczenia projekty B2B, które w grupie Midven mają ogrywać swoją znaczącą rolę.

  Midven S.A. konsekwentnie wzmacnia rolę Dansk Soft, zapewniając wsparcie biznesowe we współpracy z drugim udziałowcem Dansk Soft - Trójmiejską firmą Volanto. Dzięki wspólnemu przedsięwzięciu z Volanto w Dansk Soft, zwiększono w krótkim czasie udział w rynku rozwiązań dla biznesu, pozyskano partnera dysponującego unikalnym know-how, oraz zapewniono dodatkowe wsparcie dla Grupy Kapitałowej Midven z ponad 50 specjalistami z obszaru IT również ze strony samego Volanto.

  - Jako Dansk Soft negocjujemy obecnie kolejne kontrakty, celując zwłaszcza w rynki skandynawskie i izraelski, nie zapominając zarazem o macierzystym rynku w zakresie realizacji rozwiązań IT dla potencjalnych klientów – powiedział Łukasz Olechnowicz, Prezes Zarządu Dansk Soft Sp. z o.o..

  Dansk Soft zamierza również rozwijać własne produkty, jak również zwiększyć liczbę oddziałów w Polsce. - Aktualnie prowadzimy rekrutację pracowników w tworzonym oddziale w Płocku aby zapewnić lepsze dotarcie do klientów w centralnej Polsce – dodał Tomasz Szczęsny, Dyrektor ds. Rozwoju i Sprzedaży Dansk Soft. Firma zamierza aktywnie uczestniczyć także w szkoleniu programistów dlatego też dołączyła do partnerów największej szkoły programowania w Polsce – Software Development Academy.

  - To inicjatywa, której Dansk Soft będzie częścią. Z jednej strony nasi najlepsi specjaliści będą dzielić się wiedzą, z drugiej zaś my będzie mogli zaprosić do współpracy najlepszych absolwentów – dodał Prezes Zarządu Dansk Soft.

  Midven S.A. chce również w dalszym ciągu angażować się kapitałowo w spółki technologiczne z obszarów marketplace czy też aplikacji stanowiących synergię z paczkomatami® InPost. Aktualnie oprócz udziałów w Dansk Soft, w portfolio Midven znajdują się także spółki: Parcel Technik SA, zajmujący się usługami logistycznymi w połączeniu z tworzeniem innowacyjnych rozwiązań technologicznych w zakresie dystrybucji przesyłek oraz usług kurierskich, jak również fundusz technologicznych InQubit Sp. z o.o., realizowany wspólnie z giełdowym Integer.pl S.A., którego założeniem są inwestycje w początkowe stadia projektów i przedsięwzięć technologicznych z jednoczesną możliwością wsparcia ich ze strony paczkomatów® InPost oraz przyszłej sieci skrytkomatów PTE.

  pokaż więcej
 • Midven z planowanymi inwestycjami

  Midven S.A. stanowiący grupę kapitałową ukierunkowaną na przedsięwzięcia z obszaru nowych technologii zakłada przeprowadzenie w I półroczu br. inwestycji w segmencie B2B z potencjałem rozwoju o zasięgu globalnym. Celem Midven jest jednocześnie tworzenie synergii pomiędzy spółkami znajdującymi się w jego portfolio.

  W związku z dynamicznym wzrostem usług oraz produktów w obszarze B2B w SaaS, Zarząd Midven prowadzi zaawansowane negocjacje w zakresie inwestycji w przedsięwzięcie B2B w segmencie travel. Spółka planuje dokonać akwizycji do końca drugiego kwartału, zwiększając swoją skalę działalności oraz tworząc potencjał wzrostowy przychodów spółki, zapewniając jej zarazem stabilny fundament będący w przyszłości podstawą do stałych wypłat dywidend dla akcjonariuszy. Niezależnie od zakładanej inwestycji wspomnianej powyżej, Midven rozważa także akwizycje platformy B2B w zakresie druku 3D.

  Ostatni kwartał 2015 roku w Midven S.A. upłynął pod znakiem zakończonej z sukcesem emisji akcji na kwotę 7,5 mln PLN z jednoczesnym nabyciem kontrolnego pakietu akcji Parcel Technik S.A. Podstawą działalności PTE jest tworzenie sieci ‘skrytkomatów’ na rynkach rozwijających się jako funkcjonalnych maszyn do odbierania przesyłek oraz zdeponowanych paczek. Dokonana emisja w Midven to również kolejny krok w drodze na główny parkiet warszawskiej GPW, co jest obecnie jednym z celów strategicznych spółki.

  - Rozpoczęliśmy już stosowne działania związane z przeniesieniem notowań na GPW – powiedział Andrzej Zając, Prezes Zarządu Midven S.A. – Przy okazji transferu zamierzamy przeprowadzić emisję akcji, pozyskując kapitał na rozwój projektów B2B – dodaje Andrzej Zając.

  Midven S.A. stanowi grupę kapitałową zorientowaną na przedsięwzięcia w obszarze nowych technologii. Obecnie rozwój spółki oparty jest na dynamicznie rozwijających się segmentach działalności, czyli grupowaniu firm technologicznych oraz inkubowaniu innowacyjnych przedsięwzięć technologicznych w oparciu o własne zasoby jak choćby dedykowany do tego Midven Business Solutions. Oprócz dokonanej inwestycji w Parcel Technik, w portfolio Midven znajduję się Dansk Soft jako spółka realizująca rozwiązania IT, czy też Inkubator Technologiczny – InQubit, którego partnerem jest spółka giełdowa Integer.pl SA.

  pokaż więcej
 • Midven aktualizuje strategię i zapowiada kolejne inwestycje

  Midven S.A. jako grupa kapitałowa ukierunkowana na przedsięwzięcia z obszaru nowych technologii, w opublikowanym dziś raporcie poinformowała o aktualizacji dotychczasowej strategii. Spółka zamierza skoncentrować się na rozwoju produktów i usług technologicznych, które mają szansę na sukces na globalnym rynku.

  Zaktualizowaną strategię uzupełniają działania wspierające projekty technologiczne przed debiutem rynkowym, które będą przygotowywane do komercjalizacji przy wsparciu wyspecjalizowanych podmiotów, gdzie udziały większościowe lub mniejszościowe posiada Midven SA.
   
  Midven S.A. debiutowało na rynku NewConnect w kwietniu 2013 r. jako podmiot, który koncentrował się na usługach doradczych oraz inwestycjach kapitałowych. W jego portfolio znalazły się wówczas takie podmioty jak Kancelaria Medius S.A. notowana obecnie na rynku NewConnect, jak również akcje spółki TNN Finance S.A., będącej właścicielem 3-go największego kantoru internetowego pod nazwą KantorOnline.pl. Od tamtego czasu Zarząd Midven zainicjował szereg aktywności poszerzających portfolio spółki oraz będących wstępem do aktualnej strategii grupy kapitałowej.
   
  Aktualnie Midven S.A. stawia na 2-obszary działalności: inicjowanie oraz tworzenie rozwiązań w obszarze B2B w segmencie SaaS, jak również angażowanie się kapitałowe pośrednio lub bezpośrednio w spółki technologiczne posiadające ciekawe produkty o zasięgu globalnym. W pierwszym obszarze działalności Midven będzie realizował projekty za pośrednictwem spółki zależnej pod nazwą Midven Business Solutions, zaś względem drugiego filaru zamierza dokonywać inwestycji poprzez dedykowane do tego podmioty, jak choćby InQubit Sp. z o.o., realizowany wspólnie z giełdową spółką Integer.pl S.A.
   
  - Angażując się w projekty B2B planujemy zwiększyć nasze przychody, zapewniając spółce i akcjonariuszom stabilny fundament, na którym możemy budować nowoczesną grupę technologiczną. W przypadku projektów technologicznych, zamierzamy koncentrować się na spółkach technologicznych posiadających ciekawe produkty o zasięgu globalnym – powiedział Andrzej Zając, Prezes Zarządu Midven S.A. – Aktualizujemy naszą strategię przed spodziewanym przeniesieniem notowań na GPW w przyszłym roku, by nasi inwestorzy mogli ocenić perspektywy, jakie ma spółka i poznać cele, które chcemy zrealizować w najbliższych latach – dodaje Andrzej Zając.
   
  W ostatnim czasie, Midven S.A. pozyskał finansowanie ponad 7 mln złotych z emisji akcji, które przeznaczył m.in. na przejęcie 30% podmiotu giełdowego pod nazwą Parcel Technik S.A., świadczącego usługi logistyczne w połączeniu z tworzeniem innowacyjnych rozwiązań technologicznych w zakresie dystrybucji przesyłek oraz usług kurierskich. Zarząd zintensyfikował także prace nad powołaniem nowego specjalistycznego podmiotu o charakterze inkubatora, który będzie inwestował w projekty polskich innowatorów pracujących poza granicami Polski. W tym celu Midven podpisał stosowne porozumienia z ośrodkami akademickimi jak choćby Dublin Institute of Technology czy też z EU Business School, z siedzibą w Montreux, posiadającą szereg campusów uczelnianych w Europie. Midven S.A. posiada ponadto porozumienie zawarte z amerykańskim funduszem inwestycyjnym ARCO Capital, który zadeklarował zainteresowanie współfinansowaniem wybranych projektów technologicznych. ARCO Capital posiada zarazem duże doświadczenie w inwestycjach kapitałowych na globalnym rynku kapitałowym, w tym wprowadzania spółek technologicznych na światowe giełdy.
  pokaż więcej
 • Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce orazi liczbie głosów zgodnie z art. 4023 § 1 pkt 2 k.s.h.

  W dniu 6 listopada 2015 roku, tj. na dzień publikacji ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Midven S.A. na dzień 3 grudnia 2015 roku ogólna liczba akcji w Spółce wynosi ..

  W dniu 6 listopada 2015 roku, tj. na dzień publikacji ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Midven S.A. na dzień 3 grudnia 2015 roku:
   
  1. ogólna liczba akcji w Spółce wynosi 1.121.250 akcji;
  2. ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu wynosi 1.121.250 głosów.
  pokaż więcej
 • Midven S.A. podpisał kolejne porozumienie w zakresie współpracy przy funduszu technologicznym

  Podpisane przez Midven S.A. porozumienie z wyższą uczelnią stwarza możliwość współpracy przy wyszukiwaniu ciekawych idei technologicznych o globalnym potencjale. Europejska szkoła wyższa posiada 4 europejskie campusy zlokalizowane w Montreux, Genewie, Barcelonie oraz Monachium a także 10 stowarzyszonych na różnych kontynentach.

  Podpisane przez Midven S.A. porozumienie z wyższą uczelnią stwarza możliwość współpracy przy wyszukiwaniu ciekawych idei technologicznych o globalnym potencjale. Europejska szkoła wyższa posiada 4 europejskie campusy zlokalizowane w Montreux, Genewie, Barcelonie oraz Monachium a także 10 stowarzyszonych na różnych kontynentach. Spółka podpisała dotychczas porozumienie z ośrodkiem akademickim zlokalizowanym w Dublinie, jak również amerykańskim funduszem inwestycyjnym ARCO Capital, który zadeklarował zainteresowanie współfinansowaniem wybranych projektów technologicznych.
   
  Zarząd Midven S.A. zakłada w swojej podstawie, że nowy fundusz będzie angażował się w pierwszej kolejności w pomysły oraz idee polskich naukowców i innowatorów związanych z zagranicznymi ośrodkami akademickimi. Strategia Midven S.A. inwestującego w spółki technologiczne (w tym poprzez Inkubator technologiczny InQubit, realizowany wspólnie z giełdowym Integer.pl S.A.) będzie tym samym komplementarna do tej realizowanej przez Grupę Kapitałową Midven, która zakłada realizację własnych rozwiązań technologicznych oraz projektów w segmencie B2B typu SaaS (Software as Service) o zasięgu globalnym.
  pokaż więcej