Aktualności

 • Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce orazi liczbie głosów zgodnie z art. 4023 § 1 pkt 2 k.s.h.

  W dniu 6 listopada 2015 roku, tj. na dzień publikacji ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Midven S.A. na dzień 3 grudnia 2015 roku ogólna liczba akcji w Spółce wynosi ..

  W dniu 6 listopada 2015 roku, tj. na dzień publikacji ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Midven S.A. na dzień 3 grudnia 2015 roku:
   
  1. ogólna liczba akcji w Spółce wynosi 1.121.250 akcji;
  2. ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu wynosi 1.121.250 głosów.
  pokaż więcej
 • Midven S.A. podpisał kolejne porozumienie w zakresie współpracy przy funduszu technologicznym

  Podpisane przez Midven S.A. porozumienie z wyższą uczelnią stwarza możliwość współpracy przy wyszukiwaniu ciekawych idei technologicznych o globalnym potencjale. Europejska szkoła wyższa posiada 4 europejskie campusy zlokalizowane w Montreux, Genewie, Barcelonie oraz Monachium a także 10 stowarzyszonych na różnych kontynentach.

  Podpisane przez Midven S.A. porozumienie z wyższą uczelnią stwarza możliwość współpracy przy wyszukiwaniu ciekawych idei technologicznych o globalnym potencjale. Europejska szkoła wyższa posiada 4 europejskie campusy zlokalizowane w Montreux, Genewie, Barcelonie oraz Monachium a także 10 stowarzyszonych na różnych kontynentach. Spółka podpisała dotychczas porozumienie z ośrodkiem akademickim zlokalizowanym w Dublinie, jak również amerykańskim funduszem inwestycyjnym ARCO Capital, który zadeklarował zainteresowanie współfinansowaniem wybranych projektów technologicznych.
   
  Zarząd Midven S.A. zakłada w swojej podstawie, że nowy fundusz będzie angażował się w pierwszej kolejności w pomysły oraz idee polskich naukowców i innowatorów związanych z zagranicznymi ośrodkami akademickimi. Strategia Midven S.A. inwestującego w spółki technologiczne (w tym poprzez Inkubator technologiczny InQubit, realizowany wspólnie z giełdowym Integer.pl S.A.) będzie tym samym komplementarna do tej realizowanej przez Grupę Kapitałową Midven, która zakłada realizację własnych rozwiązań technologicznych oraz projektów w segmencie B2B typu SaaS (Software as Service) o zasięgu globalnym.
  pokaż więcej
 • Midven S.A. tworzy fundusz dla innowacyjnych projektów w oparciu o ośrodki akademickie UE

  Midven S.A. inwestujący w spółki technologiczne (w tym poprzez Inkubator technologiczny InQubit, realizowany wspólnie z giełdowym Integer.pl S.A.) zamierza wspólnie z partnerami zewnętrznymi powołać fundusz inwestujący w projekty polskich naukowców i innowatorów mieszkających oraz pracujących w Irlandii, UK, Skandynawii oraz Niemczech.

  Midven S.A. inwestujący w spółki technologiczne (w tym poprzez Inkubator technologiczny InQubit, realizowany wspólnie z giełdowym Integer.pl S.A.) zamierza wspólnie z partnerami zewnętrznymi powołać fundusz inwestujący w projekty polskich naukowców i innowatorów mieszkających oraz pracujących w Irlandii, UK, Skandynawii oraz Niemczech.
   
  Spółka w swoim założeniu chce do końca roku określić ramy finansowania nowego projektu oraz pozyskać partnerów zagranicznych. W tym drugim przypadku do podpisania stosownych porozumień ma dojść w ciągu najbliższych 2 miesięcy, gdzie obecnie prowadzone są zaawansowane rozmowy z 2-ma europejskimi ośrodkami akademickimi, które łącznie posiadają kilkanaście kampusów akademickich. Midven S.A. zawarł również porozumienie z amerykańskim funduszem inwestycyjnym ARCO Capital, który zadeklarował zainteresowanie współfinansowaniem wybranych projektów technologicznych, posiadając zarazem duże doświadczenie w projektach inwestycyjnych na globalnym rynku kapitałowym, w tym i wprowadzania spółek technologicznych na Nasdaq. Ideą Midven S.A. jest pozyskiwanie ciekawych pomysłów biznesowych w połączeniu ze środowiskami akademickimi, możliwość inwestycji na etapie start up, jak również wsparcie przy zyskaniu kolejnych rund finansowania wraz z możliwym debiutem projektów na rynku kapitałowym.
   
  Zarząd Midven S.A. liczy, że większość projektów w jakie zaangażuje się nowy fundusz będzie pomysłami polskich naukowców i innowatorów, którzy związali się z zagranicznymi ośrodkami akademickimi. Jednocześnie strategia funduszu będzie komplementarna do tej realizowanej przez Grupę Kapitałową Midven, która zakłada realizację własnych rozwiązań technologicznych oraz projektów w segmencie B2B typu SaaS (Software as Service) o zasięgu globalnym.
  pokaż więcej
 • Nabycie udziałów spółki EneGas Sp. z o.o.

  Firma działa w segmencie tzw. Internet rzeczy. EneGas Sp. z o.o. zajmuje się badaniami nad tworzeniem inteligentnych rozwiązań do zarządzania energią, co jednocześnie wpisuje się w strategię Midven..

  Firma działa w segmencie tzw. Internet rzeczy. EneGas Sp. z o.o. zajmuje się badaniami nad tworzeniem inteligentnych rozwiązań do zarządzania energią, co jednocześnie wpisuje się w strategię Midven angażowania się w spółki działające w obszarze nowych technologii.

  pokaż więcej
 • Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce oraz liczbie głosów zgodnie z art. 4023 §1 pkt 2 k.s.h.

  W dniu 3 czerwca 2015 roku, tj. na dzień publikacji ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Midven S.A. na dzień 30 czerwca 2015 roku:
   
  1. ogólna liczba akcji w Spółce wynosi 1.121.250 akcji;
  2. ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu wynosi 1.121.250 głosów.
  pokaż więcej