Aktualności

 • Nabycie udziałów spółki EneGas Sp. z o.o.

  Firma działa w segmencie tzw. Internet rzeczy. EneGas Sp. z o.o. zajmuje się badaniami nad tworzeniem inteligentnych rozwiązań do zarządzania energią, co jednocześnie wpisuje się w strategię Midven..

  Firma działa w segmencie tzw. Internet rzeczy. EneGas Sp. z o.o. zajmuje się badaniami nad tworzeniem inteligentnych rozwiązań do zarządzania energią, co jednocześnie wpisuje się w strategię Midven angażowania się w spółki działające w obszarze nowych technologii.

  pokaż więcej
 • Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce oraz liczbie głosów zgodnie z art. 4023 §1 pkt 2 k.s.h.

  W dniu 3 czerwca 2015 roku, tj. na dzień publikacji ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Midven S.A. na dzień 30 czerwca 2015 roku:
   
  1. ogólna liczba akcji w Spółce wynosi 1.121.250 akcji;
  2. ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu wynosi 1.121.250 głosów.
  pokaż więcej
 • Kancelaria Medius SA planuje wypłatę dywidendy

  Kancelaria Medius SA jest czołową spółką zajmującą się usługami finansowymi z nakierowaniem na obsługę wierzytelności dla małych i średnich przedsiębiorstw. Zarząd firmy zamierza dokonać wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy na poziomie 8 groszy na 1 akcję. Midven SA pozostaje mniejszościowym akcjonariuszem spółki od początku jej debiutu na rynku giełdowym NewConnect.

  pokaż więcej
 • Podpisanie porozumienia z firmą IT z Litwy

  Podmiot kapitałowy, w którym Midven S.A. rozważa nabycia udziałów to dynamicznie rozwijający się podmiot informatyczny, specjalizujący się w rozwoju 4 własnych produktów informatycznych skierowanych do branży ubezpieczeniowej. Swoje autorskie rozwiązania dedykowane dla ubezpieczeń na życie czy też ubezpieczeń zdrowotnych spółka wdrażała w szeregu firm ubezpieczeniowych wywodzących się z krajów nadbałtyckich, jak również z wielu krajów na rynkach wschodnich w tym w Kazachstanie czy Azerbejdżanie. Wartym podkreślenia jest, iż w poczet klientów spółki znajdują się także firmy rodem z Polski jak choćby Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. czy też firmy wywodzące się z grupy ERGO.
   
  Podpisanie porozumienia otwiera proces do szerszej analizy prawno-finansowej spółki jak również podjęcia bliższych rozmów względem dokonania transakcji nabycia udziałów w podmiocie kapitałowym.
  pokaż więcej
 • Zmiany w grupie kapitałowej Midven S.A.

  Powyższe zmiany mają na celu uporządkowanie struktury kapitałowej Emitenta, zmierzającej do przejrzystości w ramach przyjętej strategii przez Midven S.A. odnoszącej się do rozwoju w 2-ch dynamicznie rozwijających się segmentach działalności: (1) grupowaniu firm technologicznych pod spółką zależną Midven Business Solutions Sp. z o.o. oraz (2) inkubowaniu innowacyjnych przedsięwzięć za pośrednictwem posiadanych udziałów w inkubatorach technologicznych.
   
  W zakresie Midven Business Solutions Sp. z o.o. ideą jest rozwój posiadanych obecnie spółek w portfolio oraz ewentualne przejęcia podmiotów kapitałowych typu software house z ciekawymi produktami umożliwiającymi dywersyfikację przychodów. W ostatnim czasie Midven S.A. za pośrednictwem firmy zależnej dokonał przejęcia większościowego pakietu udziałów w spółce informatycznej Dansk Soft Sp. z o.o., jak również podpisał względem przejęcia udziałów kolejny list intencyjny z informatyczną grupą kapitałową, zatrudniającą blisko 160 osób i realizującą projekty na poczet takich klientów jak m.in. Polkomtel S.A., Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Zakład Ubezpieczeń Społecznych czy Ministerstwa Zdrowia (wspólnie z Deloitte). Przejęcie udziałów w Mizaco Sp. z o.o. ma tym samym tworzyć grupę firm tworzących usługi lub potencjalne produkty z przeznaczeniem dla potencjalnych klientów z jednoczesną maksymalizacją przychodów oraz zysków na poczet Midven Business Solutions Sp. z o.o. Spółka zależna w grupie kapitałowej nie wyklucza w przyszłości wypłacania dywidendy na rzecz Midven S.A.
   

  Założeniem strategicznym Midven S.A. są również inwestycje oraz inkubowanie innowacyjnych technologicznych za pośrednictwem dedykowanych Inkubatorów jak choćby InQubit Sp. z o.o. realizowanym wspólnie z giełdowym podmiotem Integer.pl S.A.

  pokaż więcej