Aktualności

 • Zmiany w grupie kapitałowej Midven S.A.

  Powyższe zmiany mają na celu uporządkowanie struktury kapitałowej Emitenta, zmierzającej do przejrzystości w ramach przyjętej strategii przez Midven S.A. odnoszącej się do rozwoju w 2-ch dynamicznie rozwijających się segmentach działalności: (1) grupowaniu firm technologicznych pod spółką zależną Midven Business Solutions Sp. z o.o. oraz (2) inkubowaniu innowacyjnych przedsięwzięć za pośrednictwem posiadanych udziałów w inkubatorach technologicznych.
   
  W zakresie Midven Business Solutions Sp. z o.o. ideą jest rozwój posiadanych obecnie spółek w portfolio oraz ewentualne przejęcia podmiotów kapitałowych typu software house z ciekawymi produktami umożliwiającymi dywersyfikację przychodów. W ostatnim czasie Midven S.A. za pośrednictwem firmy zależnej dokonał przejęcia większościowego pakietu udziałów w spółce informatycznej Dansk Soft Sp. z o.o., jak również podpisał względem przejęcia udziałów kolejny list intencyjny z informatyczną grupą kapitałową, zatrudniającą blisko 160 osób i realizującą projekty na poczet takich klientów jak m.in. Polkomtel S.A., Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Zakład Ubezpieczeń Społecznych czy Ministerstwa Zdrowia (wspólnie z Deloitte). Przejęcie udziałów w Mizaco Sp. z o.o. ma tym samym tworzyć grupę firm tworzących usługi lub potencjalne produkty z przeznaczeniem dla potencjalnych klientów z jednoczesną maksymalizacją przychodów oraz zysków na poczet Midven Business Solutions Sp. z o.o. Spółka zależna w grupie kapitałowej nie wyklucza w przyszłości wypłacania dywidendy na rzecz Midven S.A.
   

  Założeniem strategicznym Midven S.A. są również inwestycje oraz inkubowanie innowacyjnych technologicznych za pośrednictwem dedykowanych Inkubatorów jak choćby InQubit Sp. z o.o. realizowanym wspólnie z giełdowym podmiotem Integer.pl S.A.

  pokaż więcej
 • Zwiększenie liczby akcji w Kancelaria Medius SA

  W ramach większego zaangażowania w podmiot kapitałowy, Midven S.A. w początkowych dniach marca br. nabył w wolnym obrocie 5.061 akcji spółki. Zarząd Midven S.A. nie wyklucza możliwego dalszego zwiększania zaangażowania finansowego w spółkę zajmującą się wierzytelnościami.

  pokaż więcej
 • Midven inwestuje w software house

  Dansk Soft Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku to podmiot będący ‘software house’ specjalizujący się w projektowaniu, produkcji oraz wdrażaniu projektów IT, realizując również w swoim założeniu tworzenie własnych produktów informatycznych. Bazując na wiedzy oraz doświadczeniu, zespół firmy zrealizował szereg projektów dla klientów jak Energa S.A., Meritum Bank S.A., BOŚ Bank S.A. czy też Sydkraft. Ideą spółki jest oferowanie także gotowych rozwiązań informatycznych klasy ERP, CRM BI oraz system dla call-center pod nazwami JellyCRM, Conectro czy Smart Vendor.

  „Dokonaliśmy inwestycji w spółkę Dansk Soft nie tylko ze względu na dotychczasowe dokonania oraz posiadane produkty informatyczne ale przede wszystkim na dobrze zorganizowany zespół, który w naszej ocenie jest zdolny do dynamicznego tworzenia ciekawych rozwiązań” – powiedział Andrzej Zając, Prezes Zarządu Midven S.A.
   
  Midven Lab Sp. z o.o. jest w 100% spółką zależną od Midven S.A., który grupuje aktywa niepubliczne działające w obszarze nowych technologii. Midven S.A. jest ponadto akcjonariuszem pakietów akcji spółek giełdowych, jak również posiada mniejszościowy udział kapitałowy w Inkubatorze Technologicznym InQubit Sp. z o.o. realizowanym wspólnie w giełdowym Integer.pl S.A. Wartym odnotowania jest inwestycja w bieżącym roku przez Midven S.A. w akcje spółki InData Software S.A., notowanej na rynku NewConnect, której to prospekt emisyjny został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w drodze na główny parkiet GPW.
   
  Midven S.A. w dalszym ciągu zamierza dokonywać inwestycji kapitałowych w spółki technologiczne, prowadząc potencjalne rozmowy z innymi podmiotami będącymi uzupełnieniem dla działalności grupy holdingowej. Spółka nie zakłada prognoz finansowych na bieżący rok, jednakże Zarząd Midven S.A. wskazując na osiągnięty zysk za 2014 rok oczekuje ich wzrostu również w bieżącym roku.
  pokaż więcej
 • TNN Finance SA zainteresowane rynkiem rumuńskim

  TNN Finance SA, właściciel 3-go największego kantoru internetowego w Polsce pod nazwą KantorOnline.pl przedstawił się szerokiemu gronu inwestorów na Giełdzie w Rumunii w ramach zaproszenia ze strony władz giełdy. Zarząd TNN Finance SA planuje możliwy start kantoru w wersji rumuńskiej jeszcze w 2015 roku.

  Więcej informacji na stronach Giełdy w Bukareszcie BVB press release

  pokaż więcej
 • Midven SA ma podpisane listy intencyjne na inwestycje w spółki IT

  Midven SA w zakresie swojej strategii zamierza aktywnie dokonywać inwestycji w wybrane podmioty kapitałowe z segmentu IT, będącymi uzupełnieniem dla usług realizowanych przez swoje spółki zależne. Obydwa podmioty tworzą zaawansowane rozwiązania informatyczne na poczet klientów instytucjonalnych, posiadając tym samym zasoby programistyczne do realizacji zleceń "szytych na miarę". Aktualnie Midven SA za pośrednictwem spółki zależnej realizuje plan wzmacniania swojej oferty w zakresie usług przy możliwym jednoczesnym wsparciu rozwiązań firm typu 'software house'.

  Zarząd Midven SA w dalszym ciągu prowadzi zaawansowane rozmowy w zakresie możliwych przejęć firm technologicznych, mogących znacząco wpłynąć na rozwój całej grupy kapitałowej a tym samym zwiększenia wyników finansowych w długim okresie czasu.

  pokaż więcej