Aktualności

 • TNN Finance SA zainteresowane rynkiem rumuńskim

  TNN Finance SA, właściciel 3-go największego kantoru internetowego w Polsce pod nazwą KantorOnline.pl przedstawił się szerokiemu gronu inwestorów na Giełdzie w Rumunii w ramach zaproszenia ze strony władz giełdy. Zarząd TNN Finance SA planuje możliwy start kantoru w wersji rumuńskiej jeszcze w 2015 roku.

  Więcej informacji na stronach Giełdy w Bukareszcie BVB press release

  pokaż więcej
 • Midven SA ma podpisane listy intencyjne na inwestycje w spółki IT

  Midven SA w zakresie swojej strategii zamierza aktywnie dokonywać inwestycji w wybrane podmioty kapitałowe z segmentu IT, będącymi uzupełnieniem dla usług realizowanych przez swoje spółki zależne. Obydwa podmioty tworzą zaawansowane rozwiązania informatyczne na poczet klientów instytucjonalnych, posiadając tym samym zasoby programistyczne do realizacji zleceń "szytych na miarę". Aktualnie Midven SA za pośrednictwem spółki zależnej realizuje plan wzmacniania swojej oferty w zakresie usług przy możliwym jednoczesnym wsparciu rozwiązań firm typu 'software house'.

  Zarząd Midven SA w dalszym ciągu prowadzi zaawansowane rozmowy w zakresie możliwych przejęć firm technologicznych, mogących znacząco wpłynąć na rozwój całej grupy kapitałowej a tym samym zwiększenia wyników finansowych w długim okresie czasu.

  pokaż więcej
 • Plany rozwojowe na 2015 rok

  Celem Zarządu Midven SA jest tworzenie wartości w budowaniu grupy kapitałowej w obszarze usług oraz podmiotów związanych z nowymi technologiami. W Nowym Roku zamierzamy za pośrednictwem spółek zależnych dokonywać inwestycji w przedsięwzięcia związane z tworzeniem produktów technologicznych jak i przejmować pakiety udziałów w spółkach będących typowymi 'software house'.

  Fundusz Technologiczny InQubit, realizowany wspólnie z giełdowym Integer.pl SA zamierza natomiast inwestować w przedsięwzięcia technologiczne na globalną skalę będące kompatybilnymi z usługami paczkomatów. W zakresie rozwoju spółki istotnym jest również cykliczny wzrost wyników finansowych z jednoczesnym wzrostem wartości spółki.

  pokaż więcej
 • Informacja liczbie ogólnej akcji w Spółce oraz liczbie głosów zgodnie z art. 4023 § 1 pkt 2 k.s.h.

  W dniu 17 listopada 2014 roku, tj. na dzień publikacji ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Midven S.A. na dzień 4 grudnia 2014 roku:

  1. ogólna liczba akcji w Spółce wynosi 1.121.250 akcji;

  2. ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu wynosi 1.121.250 głosów.

  pokaż więcej
 • Informacja o liczbie ogólnej akcji w Spółce i liczbie głosów zgodnie z art. 4023 § 1 pkt 2 k.s.h.

  W dniu 7 listopada 2014 roku, tj. na dzień publikacji ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Midven S.A. na dzień 4 grudnia 2014 roku:

   

  1. ogólna liczba akcji w Spółce wynosi 1.121.250 akcji;

  2. ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu wynosi 1.121.250 głosów.

  pokaż więcej