Aktualności

 • Udany debiut giełdowy MIDVEN SA na rynku NewConnect

  Debiut Midven S.A. to 19 w tym roku oraz 442 spółka notowana na alternatywnym rynku akcji.

  Midven S.A. jest spółką doradczo - inwestycyjną, specjalizującą się w usługach doradczych dla spółek giełdowych jak również inwestycjach kapitałowych w spółki związane z nowymi technologiami. Do obrotu zostało wprowadzonych 1.121.500 akcji stanowiących 100% kapitału zakładowego. W marcu Midven S.A. przeprowadził ofertę prywatną plasując 121.500 akcji po 4 złote za walor. Pozyskany kapitał zostanie przeznaczony na kolejne inwestycje w spółki zmierzające na rynek NewConnect o możliwym znaczącym zwrocie z inwestycji. Aktualnie w portfolio Midven S.A. znajdują się spółki notowane już na alternatywnym rynku giełdowym (np. Kancelaria Medius S.A.), bądź takie, które powinny na niego trafić do końca bieżącego roku.

  Firma działa również na rynku polskim w imieniu amerykańskiego funduszu Private Equity - Yorkville Advisors LLC, inwestującego w spółki giełdowe w 28 krajach na całym świecie. Dotychczas na poczet funduszu, Midven S.A. doprowadził do podpisania umów inwestycyjnymi ze spólkami giełdowymi na łączną sumę przekraczającą 77 milionów złotych.

  W 2012 roku Midven S.A. zanotował 1,3 milionów złotych przychodów i 0,8 miliona złotych zysku netto. Za rok 2013 spółka prognozuje osiągnięcie przychodów na podobnym poziomie.

  pokaż więcej
 • Arts Alliance ma umowę licencyjną na wydanie 3 gier na konsoli Nintendo Switch

  Arts Alliance S.A. zawarł umowę licencyjną z Kool2Play, niezależnym producentem gier na platformy Steam, VR, iOS oraz Android na wydanie trzech gier dedykowanych konsoli Nintendo Switch. Planowany termin premiery gry ‘Hyperide VR’ na konsoli Nintendo Switch to IV kw. 2018 roku.

  Spółki zawarły umowę w zakresie wydania gier: ‘HYPERIDE VR’, ‘DUNGEON AND ALIENS’ oraz ‘ESTIMAN’. Gry zostaną przeportowane i wydane bezpośrednio przez Arts Alliance, Planowany termin premiery gry ‘Hyperide VR’ na konsoli Nintendo Switch to czwarty kwartał 2018 roku. Kool2Play jest niezależnym producentem gier obecnym na rynku od 2014 roku. Do tej spółka  wydała 8 gier na platformach Steam, VR, iOS oraz Android.

  – „Podstawą działalności Arts Alliance, pozycjonującego się jako ‘House of Ideas’ jest współfinansowanie gier internetowych, jak również angażowanie się kapitałowe w wybrane zespoły deweloperskie z jednoczesnym wykorzystywaniem synergii w zakresie wydawania gier na platformy Steam lub Nintendo” – powiedział Andrzej Zając, Prezes Zarządu Arts Alliance S.A.

  Arts Alliance ma ambicje dotyczące również własnych realizacji gier z gatunku thrillerów z elementami strategicznymi czy też gier z gatunku ‘survival simulation’. Spółka planuje wydanie 1 własnej gry w kolejnym roku od debiutu giełdowego. Po drugim kwartale 2018 roku Arts Alliance S.A. osiągnęła 1.183.828,65 zł zysku netto. Spółka zakłada dodatni wynik  również na koniec 2018 roku. W kolejnych latach wzrostu wyników finansowych ma zostać osiągnięty dzięki realizowanym produkcjom jak i z konsolidacji wyników finansowych ze spółkami zależnymi. W ostatnim rankingu magazynu FORBES w odniesieniu do największych polskich producentów gier internetowych Arts Alliance S.A. został sklasyfikowany na 25 miejscu.

  pokaż więcej