Aktualności

 • Plany rozwojowe na 2015 rok

  Celem Zarządu Spółki jest tworzenie wartości w budowaniu grupy kapitałowej w obszarze usług oraz podmiotów związanych z nowymi technologiami. W Nowym Roku zamierzamy za pośrednictwem spółek zależnych dokonywać inwestycji w przedsięwzięcia związane z tworzeniem produktów technologicznych jak i przejmować pakiety udziałów w spółkach będących typowymi 'software house'.

  Fundusz Technologiczny InQubit, realizowany wspólnie z giełdowym Integer.pl SA zamierza natomiast inwestować w przedsięwzięcia technologiczne na globalną skalę będące kompatybilnymi z usługami paczkomatów. W zakresie rozwoju spółki istotnym jest również cykliczny wzrost wyników finansowych z jednoczesnym wzrostem wartości spółki.

  pokaż więcej
 • Informacja liczbie ogólnej akcji w Spółce oraz liczbie głosów zgodnie z art. 4023 § 1 pkt 2 k.s.h.

  W dniu 17 listopada 2014 roku, tj. na dzień publikacji ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Midven S.A. na dzień 4 grudnia 2014 roku:

  1. ogólna liczba akcji w Spółce wynosi 1.121.250 akcji;

  2. ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu wynosi 1.121.250 głosów.

  pokaż więcej
 • Informacja o liczbie ogólnej akcji w Spółce i liczbie głosów zgodnie z art. 4023 § 1 pkt 2 k.s.h.

  W dniu 7 listopada 2014 roku, tj. na dzień publikacji ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Midven S.A. na dzień 4 grudnia 2014 roku:

   

  1. ogólna liczba akcji w Spółce wynosi 1.121.250 akcji;

  2. ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu wynosi 1.121.250 głosów.

  pokaż więcej
 • Inwestycja w Inkubator Technologiczny

  Wspólnie z giełdową spółką Integer.pl S.A. dołączyliśmy do grona udziałowców spółki InQubit Sp. z o.o., będącym funduszem inwestycyjnym typu Venture Capital inwestującym w spółki z zakresu nowych technologii.

  Celem spółki są inwestycje w projekty i pomysły z zakresu nowych technologii, które jednocześnie mogą być kompatybilnymi dla usług spółki Integer.pl czy też podmiotów zależnych związanych z usługami logistycznymi.

  Zamierzamy skupiać swoją uwagę inwestycyjną w przedsięwzięcia, które potencjalnie tworzą efekty synergii z usługami grupy Integer.pl w dynamicznie rosnących rynkach” – powiedział Rafał Markiewicz, Prezes Zarządu InQubit Sp. z o.o. „Interesują nas głównie projekty z obszaru rozwiązań e-commerce, które jednocześnie można adaptować na innych rynkach na których rozwijana jest sieć paczkomatów” – dodał Rafał Markiewicz.

  pokaż więcej
 • Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów zgodnie z art. 4023 § 1 pkt 2 k.s.h.

  W dniu 28 maja 2014 roku, tj. na dzień publikacji ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Midven S.A. na dzień 25 czerwca 2014 roku:

   
  1. ogólna liczba akcji w Spółce wynosi 1.121.250 akcji;
  2. ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu wynosi 1.121.250 głosów.
  pokaż więcej